Vůbec poprvé nabízí mikroobráběcí centrum iQ500 dodavatelům v automobilovém průmyslu možnost vyrábět nástroje na reflektory přímo na stroji. iQ500 je také první volbou pro jiné vysoce moderní aplikace a činí zastaralým broušení upínacích přípravků.

Stroj iQ500 umí provádět spolehlivé a rychlé frézování stejně jako vrtání a broušení vysoce přesných dílů za minimálního opotřebení nástrojů v procesu. Zvláště u optických aplikací eliminuje nová speciální technologie úpravy vysoce kvalitních zrcadlových povrchů potřebu ručního leštění, čímž se dosahuje větší spolehlivosti procesu a vyšší přesnosti. iQ500 také umožňuje snadné a stabilní přímé obrábění karbidů. 

Ve výrobě vysoce přesných řezných nástrojů nahrazuje iQ500 nyní brusky upínacích přípravků, které se jinak používaly v této oblasti. I procesy broušení při řezání závitů čepů lze nyní nahradit volitelnou strojovou funkcí inteligentního sekání. Frézování a broušení se nyní provádí v jediném nastavení bez obvyklé ztráty času a především s dosažením nejvyššího možného stupně přesnosti. Dále je také zabráněno chybám při přepracování nástrojů, ke kterým často dochází při přechodu z jedné technologie na jinou.

V porovnání s mladším sourozencem, osvědčeným strojem Makino iQ300, umí iQ500 pojíždět o 50% dále podél všech os a proto dosahuje nebývalých úrovní přesnosti a kvality povrchu u velkých obrobků.  

Méně přepracovávání

Celkovým cílem stroje je úplná eliminace potřeby ručního přepracovávání. Stroj vyrábí obrobky připravené k použití, takže procesy jako ořezávání, zarovnávání, odstraňování skvrn a leštění již nejsou potřebné.

Tato stabilita procesu, kombinovaná s bezkonkurenční úrovní kvality obrábění, zkracuje doby realizace, zajišťuje dodržování dodacích lhůt a umožňuje výpočet nákladů – všechny faktory, které hrají hlavní roli v tom, aby byli současní výrobci nástrojů konkurenceschopnější.

O krok napřed ve výrobě vřeten

Díky rozsáhlým zkušenostem nabytým ve výrobě vřeten za dobu několika desetiletí byla společnost Makino schopna vyvinout pro řadu iQ frézovací vřeteno s chlazeným jádrem. Při rychlostech vřetena do 45000 ot./min si vřeteno s nízkými vibracemi udržuje mimořádně stabilní teplotu i při procesech, kde se dlouhé obráběcí časy stávají kritickým problémem. Konstantní předepnutí ložisek a rovněž systém spodního mazání patentovaný společností Makino, který maže vnitřní drážku ložiska vřetena, zaručují perfektní soustřednost, zvýšenou odolnost a mimořádně dlouhou životnost vřetena. Znamenité kvality povrchu a dlouhé životnosti nástroje se dosahuje zvýšenou pevností a extrémně hladkým chodem s nízkými vibracemi vřetena, které jsou menší než 1 µm při 45000 ot./min.

Znamenitá mechanická konstrukce stroje

Vyzkoušená a otestovaná konstrukce rámu C je navržena bez převisů, s osou Y ve stole a osami X a Z na sloupku, což zajišťuje konzistentně vysoký řezný výkon a kvalitu povrchu v celém rozsahu pojezdu. Stroj iQ500 se vyrábí a instaluje s nejvyšší geometrickou přesností. Přitom společnost Makino posunuje hranice toho, co je ve výrobě mechanicky proveditelné tak, aby přímost a kolmost nebyly pouze výsledkem kompenzační elektroniky. Stroj má vysoce přesnou litou základnu a stojan Meehanite, proto je zaručena maximální přesnost po celou dobu životnosti stroje.

Hladký chod díky perfektním motorům a vodicím plochám

Společnou vlastností obou strojů iQ300 a iQ500 je, že jsou všechny osy poháněny speciálními lineárními motory. Duální konstrukce motorů s motory působícími v opačných směrech zajišťuje, že se nežádoucí magnetické síly vzájemně eliminují a nemají žádný vliv na vodicí plochy ani stůl.

Speciální konstrukce válečkových vodicích drah zajišťuje znamenitou kvalitu dosažením přímosti osy X <3 µm při celkové dráze pojezdu 600 mm. Válečkové vodicí dráhy poskytují pohyblivost potřebnou pro tento stroj a přitom vykazují charakteristiky tlumení podobné charakteristikám kluzného vedení. Vysoký stupeň tlumení potlačuje vibrace, které by jinak zhoršovaly jak kvalitu povrchu, tak životnost nástroje.

Účinné řízení teploty
Jelikož jsou frézovací vřeteno a pohony os hlavními zdroji tepla při obrábění, jsou nejpravděpodobnější příčinou nepřesností, zvláště během zdlouhavých obráběcích procesů.

Originálně vyvinutý společností Makino a pak neustále zdokonalovaný systém chlazení jádra vřetena motoru přímo odvádí veškeré teplo, které se vytváří v jádru nebo plášti vřetena, a brání tak negativnímu dopadu tepla na lože stroje.

Po pouhých několika minutách provozu dosahuje vřeteno permanentního stabilního stavu potlačujícího jakoukoliv další tepelnou deformaci vřetena. Bez ohledu na dobu obrábění zůstává tepelné chování vřetena stabilní. Tento stabilní stav se zjišťuje s použitím systémů měření délky nástroje, které poskytují přesnost ±1 µm mezi různými nástroji podél osy Z, a to bez ohledu na rychlost vřetena.

Z konstrukčních důvodů vytváří sestava lineárního motoru relativně velké množství tepla, které se v iQ500 odstraňuje ve dvou stupních: zaprvé chladicí olej přímo absorbuje teplo vytvořené cívkami; zadruhé je litý prvek přiléhající k motoru ochlazen na referenční teplotu.

Celý odlitek lze také volitelně utěsnit a naplnit speciálním chladicím médiem, které pomalu cirkuluje ložem stroje a stojanem a rozvádí teplo optimálně po celé sestavě stroje. Tento detail je tím, co zajišťuje vysoce účinnou metodu dosahování maximální možné úrovně tepelné stability během dlouhých obráběcích dobí, které jsou při výrobě nástrojů poměrně běžné.

Kombinace těchto vlastností řady iQ zaručuje bezprecedentní úroveň tepelné stability pro celý obráběcí stroj, což je předpokladem pro dosahování nejvyšších úrovní přesnosti, pokud jde o kvalitu obrysu a povrchu.

Úprava zrcadlového povrchu stisknutím tlačítka

S volitelnou možností úpravy zrcadlového povrchu může obsluha orovnat nástroj přímo ve vřetenu. Výsledky porovnání pro přesnost obrysu a kvalitu povrchu na ocelových a karbidových obrobcích jsou dosahovány s pomocí této technologie. Stiskem tlačítka stroj vytvoří úpravu zrcadlového povrchu do Ra <1 nm stejně jako třírozměrnou přesnost ±1 µm, přičemž poskytuje nejvyšší možnou úroveň opakovatelnosti. S touto volitelnou možností stroj poskytuje vysoce přesné leštění povrchu nevyžadující ruční zásah – to je jeden z hlavních požadavků v optickém průmyslu. Zároveň tato možnost výrazně snižuje náklady na nástroje, neboť nástroje lze přepracovat vícekrát.

Integrované systémy měření nástrojů poskytující mikropřesnost

Standardní vlastností řady iQ je společností Makino vyvinutý hybridní měřicí systém pro měření délky nástroje. Kontaktní snímač provádí měření s extrémně malými silami působícími na nástroje. I vysoce citlivé nástroje PCD lze měřit bezpečně a spolehlivě hybridním měřicím systémem Makino, aniž byste riskovali zničení nástroje. Měřicí systém Makino poskytuje větší přesnost měření než laserové měřicí systémy pro malé nástroje s průměrem menším než 0,5 mm. Hybridní systém Makino má vestavěnou volbu nejen měřit délku nástroje, ale nabízí i možnost změření deformace vřetena předtím, než vřeteno dosáhne svého stabilního stavu.

Další volitelná možnost, kterou společnost Makino nabízí, je měřicí systém přesného měření snímku nástroje (PTIM), který je vybaven kamerou s vysokým rozlišením a umí měřit délku nástroje stejně jako průměr nástroje a deformaci vřetena. S použitím PTIM může obsluha kontrolovat profil nástroje na snímku poskytovaném kamerou. Tento systém má opakovatelnost ±0,5 µm.

Použití vzduchových turbín bez chyb měniče nástrojů

iQ500 lze volitelně vybavit až třemi vzdušnými turbínami dosahujícími rychlostí 80000 ot./min nebo 120000 ot./min. Turbíny se mění a nahrazují automaticky. Vysoké přesnosti podél osy Z se dosahuje použitím stlačeného vzduchu s regulovanou teplotou. Tato vřetena výrazně zkracují doby obrábění s těmi nejmenšími nástroji. S touto variantou lze použít rovněž systémy měření délky nástroje. Je to tato kombinace technologií, která umožňuje plně automatické používání turbín eliminující znatelné chyby měniče nástrojů, které se obvykle vyskytují v této sestavě.

Aplikace

Vertikální obráběcí centra Makino iQ splňují nejvyšší požadavky z hlediska přesnosti a kvality povrchu, speciálně při obrábění tvrdých a velmi tvrdých materiálů. Kužel vřetena HSK-E32 pojme nástroje mezi 12 mm a 0,03 mm. Tyto stroje poskytují výrobcům z různých oborů – odlitky a formy, raznice, optické a medicínské obory a automobilový průmysl – vše potřebné k tomu, aby se vypořádali s celým rozsahem nejmodernějších aplikací.

Kontaktujte naše technologické centrum

Poskytnete nám prosím následující informace, abychom mohli lépe pochopit, jak uspokojit vaše potřeby