Centra obróbki mikronowej iQ500 jako pierwsze pozwalają dostawcom części motoryzacyjnych produkować narzędzia do reflektorów bezpośrednio w maszynie. Maszyny iQ500 to także pierwszy wybór w przypadku innych zaawansowanych rozwiązań, który eliminuje konieczność szlifowania.

Maszyny iQ500 zapewniają niezawodne i szybkie skrawanie, wiercenie i szlifowanie ultra-precyzyjnych części przy minimalizacji zużycia narzędzi w trakcie procesu. Nowa, specjalna technologia wysokiej jakości lustrzanego wykończenia powierzchni, przeznaczona szczególnie do zastosowań optycznych, eliminuje konieczność ręcznego polerowania, co przekłada się na wyższą niezawodność procesów oraz wyższą precyzję. Maszyny iQ500 zapewniają także łatwą i stabilną bezpośrednią obróbkę z wykorzystaniem węglików.  

Maszyny iQ500 są wykorzystywane do produkcji precyzyjnych narzędzi tnących, zastępując dotychczasowo użytkowane do tych celów szlifierki. Obecnie nawet procesy szlifowania kołków prowadzących można zastąpić dostępną w maszynie opcjonalną funkcją i-chopping. Operacje skrawania i szlifowania są obecnie wykonywane w pojedynczej konfiguracji bez dotychczasowych strat czasu, a przede wszystkim z najwyższym dostępnym stopniem precyzji. Pozwala to również uniknąć błędów związanych ze zmianą narzędzi, do których często dochodziło podczas przechodzenia od jednej technologii do drugiej.

W porównaniu do swojej młodszej siostry, cieszącej się dużym uznaniem maszyny Makino iQ300, iQ500 charakteryzuje się o 50% większym przesunięciem wzdłuż wszystkich osi, dlatego też osiąga bezprecedensowe poziomy precyzji i jakości powierzchni w przypadku większych przedmiotów obrabianych.  

Mniej ponownych obróbek

Ogólnym celem maszyny jest całkowite wyeliminowanie potrzeby ponownej obróbki ręcznej. Maszyna produkuje gotowe do użycia przedmioty, dzięki czemu procesy takie jak przycinanie, wyrównanie, punktowanie i polerowanie nie są już wymagane.

Stabilność procesów, w połączeniu z niezrównanym poziomem jakości obróbki, pozwala ograniczyć czasy przygotowania, sprostać terminom dostaw oraz obliczać koszty – wszystkie te czynniki są bardzo istotne dla nowoczesnych producentów narzędzi, pozwalając im być jeszcze bardziej konkurencyjnymi.

Krok naprzód w produkcji wrzecion

Opierając się na ogromnym, sięgającym kilka dekad wstecz doświadczeniu w produkcji wrzecion, firma Makino opracowała wrzeciono skrawające z chłodzeniem rdzenia przeznaczone dla maszyn serii iQ. Wrzeciono o prędkości do 45 000 obr./min charakteryzuje się niskimi drganiami i niezwykłą stabilnością temperaturową, nawet w przypadku procesów, w których krytycznym zagadnieniem stają się długie czasy obróbki. Stałe obciążenie wstępne łożyska oraz opatentowane przez firmę Makino smarowanie podbieżniowe, które zapewnia smarowanie wewnętrznych bieżni łożyska wrzeciona, gwarantuje doskonałą koncentryczność, zwiększoną sztywność oraz wyjątkowo długą żywotność wrzeciona. Doskonała jakość powierzchni i długa żywotność narzędzia są wynikiem zwiększonej sztywności i wyjątkowo płynnej pracy – przy prędkości 45 000 obr./min drgania wrzeciona nie przekraczają 1 µm.

Doskonała konstrukcja mechaniczna maszyny

Sprawdzona konstrukcja ramy C została zaprojektowana bez zwisów, z osią Y na stole oraz osiami X i Z na kolumnie. Zapewnia to stałe i wysokie parametry cięcia, wysoką jakość powierzchni oraz pełen zakres ruchu. Maszyny iQ500 są produkowane i instalowane z najwyższą precyzją geometryczną. Pozwala to firmie Makino przełamywać kolejne granice w zakresie mechaniki i produkcji. Dzięki temu prostość i prostopadłość nie są jedynie wynikiem elektronicznej kompensacji. Maszyna została wyposażona w wysokiej jakości odlewaną podstawę i kolumnę Meehanite, co gwarantuje najwyższą precyzję przez cały czas eksploatacji maszyny.

Płynna praca dzięki zastosowaniu perfekcyjnych silników i prowadnic

Wspólną cechą maszyn iQ300 i iQ500 jest napęd wszystkich osi z wykorzystaniem specjalnych silników liniowych. Konstrukcja z dwoma silnikami pracującymi w przeciwnych kierunkach pozwala wyeliminować niepożądane siły magnetyczne oraz wpływ na prowadnice lub stół.

Specjalna konstrukcja prowadnic rolkowych zapewnia wysoką jakość i pozwala uzyskać prostość osi X poniżej 3 µm przy całkowitym przesunięciu 600 mm. Prowadnice rolkowe zapewniają odpowiednią sprawność działania wymaganą w tego typu maszynach, a ich charakterystyka amortyzacji jest zbliżona do prowadnic ślizgowych. Wysoki stopień amortyzacji pozwala tłumić drgania, które w przeciwnym razie niekorzystnie wpływałyby na jakość powierzchni i żywotność narzędzi.

Wydajne zarządzanie temperaturą
W związku z tym, że głównymi źródłami ciepła podczas obróbki są napędy wrzeciona skrawającego i osi, one też najczęściej stanowią przyczynę niedokładności, szczególnie podczas długotrwałych procesów obróbki.

Pierwotnie opracowany przez firmę Makino, a następnie ciągle udoskonalany, system chłodzenia rdzenia wrzeciona bezpośrednio odprowadza ciepło generowane w rdzeniu lub osłonie wrzeciona, dzięki czemu chroni przed negatywnym wpływem temperatury na łoże maszyny.

Już po kilku minutach pracy wrzeciono osiąga stabilny stan pracy, zapewniający tłumienie ewentualnych dalszych termicznych odkształceń wrzeciona. Niezależnie od czasu obróbki, termiczne zachowanie wrzeciona pozostaje stabilne. Ten stabilny stan jest określany przy użyciu systemów pomiaru długości narzędzia, które zapewniają dokładność pomiędzy różnymi narzędziami na poziomie ±1 µm wzdłuż osi Z, niezależnie od prędkości obrotowej wrzeciona.

Ze względów konstrukcyjnych zespół silnika liniowego wytwarza stosunkowo duże ilości ciepła, które w maszynach iQ500 jest usuwane w dwóch etapach: w pierwszym olej chłodzący bezpośrednio absorbuje ciepło generowane przez uzwojenia; w drugim element odlewu przylegający do silnika jest chłodzony do temperatury referencyjnej.

Cały odlew może być także opcjonalnie uszczelniony i wypełniony specjalnym środkiem chłodzącym, który powoli przepływa przez łoże i kolumnę, optymalnie rozprowadzając ciepło po całej konstrukcji maszyny. Jest to szczegół, który zapewnia bardzo skuteczną metodę uzyskania najwyższego możliwego poziomu stabilności mechanicznej podczas długotrwałych operacji obróbki, powszechnie występujących przy produkcji narzędzi.

Połączenie tych cech maszyn serii iQ gwarantuje bezprecedensowy poziom stabilności termicznej w całej maszynie, co stanowi warunek wstępny uzyskania najwyższych poziomów dokładności konturów oraz jakości powierzchni.

Lustrzane wykończenie powierzchni po naciśnięciu przycisku

Dzięki opcji lustrzanego wykończenia powierzchni operator może zamontować narzędzie bezpośrednio we wrzecionie. Technologia ta pozwoliła uzyskać wzorcowe wyniki badań dokładności konturów i jakości powierzchni dla przedmiotów obrabianych ze stali i węglików. Po naciśnięciu przycisku maszyna pozwala uzyskać lustrzane wykończenie powierzchni do Ra <1 nm oraz trójwymiarową precyzję wynoszącą ±1 µm przy najwyższym możliwym poziomie powtarzalności. Dzięki tej opcji maszyna zapewnia wysoką jakość wypolerowania powierzchni, która nie wymaga interwencji ręcznej. Jest to jedno z głównych wymagań w branży produktów optycznych. Jednocześnie ta opcja pozwala znacznie ograniczyć koszt narzędzi, ponieważ można je kilkakrotnie obrabiać ponownie.

Zintegrowane systemy pomiarów narzędzi zapewniają mikronową precyzję

Standardową cechą maszyn serii iQ jest opracowany przez firmę Makino system hybrydowego pomiaru długości narzędzi. Pomiary są wykonywane przez czujnik stykowy działający z niezwykle małą siłą na narzędzia. System hybrydowego pomiaru Makino zapewnia bezpieczne i niezawodne pomiary nawet bardzo wrażliwych narzędzi PCD bez ryzyka ich uszkodzenia. W przypadku niewielkich narzędzi o średnicy poniżej 0,5 mm system pomiarowy Makino charakteryzuje się wyższą dokładnością pomiaru niż laserowe systemy pomiarowe. Jako zintegrowana opcja, system hybrydowy Makino nie tylko mierzy długość narzędzi, ale także umożliwia pomiar zniekształceń wrzeciona, zanim osiągnie ono swój stan stabilny.

Inną opcją oferowaną przez firmę Makino jest system pomiarowy PTIM (Precision Tool Image Measuring – precyzyjny obrazowy pomiar narzędzia) wyposażony w kamerę o wysokiej rozdzielczości. Umożliwia on pomiary długości i średnicy narzędzi oraz zniekształceń wrzeciona. Przy użyciu systemu PTIM operator może kontrolować profil narzędzia na obrazie przekazywanym przez kamerę. Powtarzalność tego systemu wynosi ±0,5 µm.

Wykorzystanie turbin powietrznych przy braku błędów zmieniacza narzędzi

Maszynę iQ500 można opcjonalnie wyposażyć nawet w trzy turbiny powietrzne osiągające prędkość 80 000 obr./min lub 120 000 obr./min. Turbiny są zmieniane i zastępowane automatycznie. Zastosowanie sprężonego powietrza o kontrolowanej temperaturze pozwala uzyskać wysoką precyzję wzdłuż osi Z. Takie wrzeciona zapewniają znaczne skrócenie czasów obróbki przy najmniejszej liczbie narzędzi. W tej opcji można także zastosować systemy pomiaru długości narzędzia. Jest to kombinacja technologii, która umożliwia w pełni automatyczne korzystanie z turbin powietrznych. Eliminuje to błędy zmiany narzędzi często występujące w tej konfiguracji.

Zastosowania

Pionowe centra obróbkowe Makino serii iQ spełniają najwyższe wymagania dotyczące dokładności i jakości powierzchni, szczególnie w przypadku obróbki twardych i bardzo twardych materiałów. Stożek wrzeciona HSK-E32 mieści narzędzia od 12 mm do 0,03 mm. Maszyny te zapewniają producentom z różnych gałęzi przemysłu – takich jak produkcja form i matryc, matryc do tłoczenia, urządzeń optycznych, medycznych oraz części motoryzacyjnych – wszystko, czego potrzebują do wszelkich, nawet najbardziej zaawansowanych zastosowań.

Skontaktuj się z  naszym centrum technologicznym

Prosimy o podanie poniższych informacji tak abyśmy mogli w pełni poznać Twoje potrzeby.