Makino Europe GmbH

Essener Bogen 5

22419 Hamburg

 

Tel. +49 (0)40 298 09 - 0

Faks +49 (0)40 298 09 - 400

Pytania ogólne

 

Sąd niższej instancji w Hamburgu, numer rejestracyjny HRB 21142

 

Autoryzowany partner: Dr. P. Anders Ingemarsson

 

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 6 MDStV (traktatu o usługach medialnych):

Andreas Walbert

 

Nr rejestracji VAT zgodnie z § 27 niemieckiej ustawy o podatku VAT:

DE 118663327

 

1. Treść

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność i jakość za podane informacje. Dlatego też wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane korzystaniem z jakichkolwiek przedstawionych informacji, w tym informacji, które są niekompletne lub nieprawidłowe, będą odrzucane.

Wszelkie oferty nie są wiążące i nie podlegają zobowiązaniom. Części stron lub cała publikacja, w tym wszelkie oferty i informacje, mogą zostać rozszerzone, zmienione lub też częściowo lub w całości usunięte przez autora bez odrębnego powiadomienia.

 

2. Odnośniki i łącza

Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści powiązane lub wskazywane przez swoje strony, chyba że miałby on pełną wiedzę w zakresie nielegalnych treści i mógłby zapobiec przechodzeniu do nich ze swoich stron. W przypadku jakichkolwiek strat wynikających z wykorzystania przedstawionych tam informacji, wszelką odpowiedzialność może ponosić wyłącznie autor odpowiednich stron, a nie autor stron zawierających łącza do nich. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub wiadomości publikowane przez użytkowników na forach dyskusyjnych, księgach gości lub listach wiadomości znajdujących się na jego stronie.

 

3. Prawa autorskie

Autor nie zamierza korzystać w publikacji z materiałów chronionych prawami autorskimi, a jeśli nie jest to możliwe, podaje informacje dotyczące praw autorskich opublikowanych materiałów.

Prawa autorskie materiałów utworzonych przez autora są zastrzeżone. Powielanie lub korzystanie z materiałów takich jak obrazy, schematy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

 

4. Moc prawna niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności

Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności stanowi część publikacji internetowej, która do niego odsyła. Jeśli pewne części lub pojedyncze warunki niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub moc prawną pozostałych części.

Skontaktuj się z  naszym centrum technologicznym

Prosimy o podanie poniższych informacji tak abyśmy mogli w pełni poznać Twoje potrzeby.