Poradenstvo

 
Volvo
Hjerno - Reworking eliminated
Gentilin - Investment in Makino machines boosts productivity
 

 

priemyselnej oblasti

Technologické know-how spĺňa znalosti z odboru

Spoločnosť MAKINO je technologicky spôsobilá pre všetky oblasti obrábania kovov, počínajúc frézovaním a brúsením až po elektroiskrové obrábanie (EDM). Máme odborníkov na širokú škálu priemyselných odvetví a ich špecifické výrobné požiadavky. To zaručuje najlepšie poradenstvo, pričom dôraz vždy kladieme na celú hĺbku projektu. Konečným cieľom je vždy ponúknuť jednoznačné odporúčanie správneho produktu a správnej technológie. Služby našich špecialistov, od poradenstva až po podporu, sa poskytujú celosvetovo a bez jazykovej bariéry.

Rôzne odvetvia majú rôzne požiadavky. Všetky však majú spoločnú potrebu kvality, spoľahlivosti a vysokej úrovne produktivity. Tieto požiadavky uspokojuje rad produktov značky MAKINO, ktoré spĺňajú osobitné nároky jednotlivých odvetví, v kombinácii s intenzívnou a úzkou spoluprácou. Vďaka plnému zameraniu sa na kľúčové segmenty trhu a bezprostrednému dialógu s našimi zákazníkmi dokážeme už dnes splniť zajtrajšie požiadavky a vyvíjať efektívne riešenia pre budúcnosť.

Vieme všetko o obvyklých štandardoch v leteckom a automobilovom priemysle, sektore priemyselných dodávateľov a technológiách mikrosystémov. A vieme aj to, kto čo a kedy potrebuje. Ak si kúpite strojové zariadenie značky Makino, získavate aj prístup k našej legendárnej podpore. Robíme maximum pre podporu malých firiem aj veľkých nadnárodných podnikov, ktoré sa chcú zamerať na nové odvetvia – či už ide o námety na zamyslenie v bežnom rozhovore, na školiacich seminároch alebo pri konkrétnych prácach vykonávaných priamo na mieste na danom stroji. Existujúce technológie pomáhame využívať novými spôsobmi a snažíme sa získať čo najviac z inteligentných funkcií, ktoré ponúkajú zariadenia značky Makino.

Precisely! - 01/2015

Precisely!

Precisely! (PDF 5,3 MB)