Tiráž

MAKINO Europe GmbH

MAKINO Europe GmbH
Essener Bogen 5
22419 Hamburg

telefón +49 (0)40 298 09 - 0
fax +49 (0)40 298 09 - 400
Všeobecné otázky

Obchodný register: Miestny súd Hamburg (Amtsgericht)

Reg. číslo: HRB 21142

Autorizovaný partner: Dr. P. Anders Ingemarsson

Zodpovedný za obsah podľa čl. 6 MDStV (Zmluvy o mediálnych službách):
Andreas Walbert

IČ DPH v súlade s čl. 27 a nemeckého zákona o pridanej hodnote:
DE 118663327

Tvorba internetových stránok a poradenstvo: REDCODE.DE - Internet agency, Hamburg

1. Obsah

Autor si vyhradzuje právo neniesť zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu poskytovaných informácií. Nároky týkajúce sa škody spôsobenej použitím akejkoľvek informácie vrátane informácie akéhokoľvek druhu, ktorá je neúplná alebo nesprávna, budú preto zamietnuté.Všetky ponuky sú nezáväzné a bez záväzku. Autor môže rozšíriť, zmeniť alebo čiastočne či úplne vymazať časti stránok alebo kompletnú publikáciu vrátane všetkých ponúk a údajov bez predchádzajúceho upozornenia. 

2. Odporúčania a odkazy

Autor nie je zodpovedný za obsah, ku ktorému vedú odkazy alebo odporúčania z jeho stránok, pokiaľ nemá úplnú vedomosť o nelegálnom obsahu a nedokázal by zabrániť návštevníkom svojich stránok pozerať si tieto stránky. V prípade škody spôsobenej použitím tam uvedených informácií nesie zodpovednosť len autor daných stránok a nie osoba, ktorá vytvorila odkaz na dané stránky. Autor ďalej nie je zodpovedný za žiadne údaje ani správy, ktoré publikujú používatelia diskusných fór, návštevných kníh alebo distribučných zoznamov, ktoré sú k dispozícii na jeho stránke.

3. Autorské práva

Autor neplánoval použiť žiadne materiály chránené autorskými právami na vydávanie, alebo ak to nie je možné, uvádza autorské práva k príslušnému predmetu. Autorské práva na akýkoľvek materiál vytvorený autorom sú vyhradené. Rozmnožovanie alebo používanie predmetov, ako napríklad obrázkov, grafov, zvukov alebo textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách, nie je dovolené bez súhlasu autora. 

4. Právna účinnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti sa musí považovať za časť internetovej publikácie, z ktorej sa odkazuje. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto vyhlásenia nie sú zákonné alebo správne, nemá to vplyv na obsah alebo platnosť ostatných častí.