decorative wave

MHmax

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji (ROI) w maszyny

Przewidywanie potencjalnych problemów i zapobieganie nieplanowanym przestojom

Jednym z największych problemów produkcji jest przestój maszyn. Może to być spowodowane kilkoma czynnikami, ale zawsze wiąże się to z wysokimi kosztami dla użytkownika końcowego. W związku z powyższym pojawia się pytanie, jak temu zapobiec?

Oprogramowanie monitorujące stan techniczny maszyny Makino Health Maximizer (MHmax) może przewidywać problemy przed ich wystąpieniem i zapobiegać nieoczekiwanym przestojom. Z wykorzystaniem 22 wbudowanych czujników gromadzących dane z najważniejszych punktów, oprogramowanie predykcyjne kontroluje stan wrzeciona, analizuje dane sterownika i oblicza zapotrzebowanie na alarmy i ostrzeżenia. Dzięki temu zawsze wiesz dokładnie, jak pracują Twoje maszyny. Możesz działać zamiast reagować.
Przewidywanie potencjalnych problemów i zapobieganie nieplanowanym przestojom

Jest to możliwe dzięki przewidywaniu i analizie!

Dzięki wykorzystaniu danych historycznych z dostępnych czujników, użytkownik może analizować problemy, które wystąpiły w produkcji. Znajomość stanu maszyny w określonym czasie pozwala użytkownikowi skorelować dane z jakością produkowanej części.

Producenci mogą łatwo zdiagnozować i zlokalizować problemy w produkcji z poziomu ekranu interfejsu Professional 6 lub poprzez aplikację internetową.
Jest to możliwe dzięki przewidywaniu i analizie!