Automatyzacja

Automatyzacja

Nasze rozwiązania w zakresie automatyzacji są stworzone tak, aby usprawnić produkcję, wyeliminować zbędne procesy i zwiększyć Twój zysk.

Zróżnicowane rozwiązania w zakresie automatyki dostosowane do Twoich potrzeb

W przypadku optymalizacji wydajności i produktywności dodatkowe kroki w procesie to zmarnowane pieniądze. Dlatego skupiamy nasze wysiłki na eliminowaniu zbędnych procesów i technikach usprawnianiu ruchu, aby poprawić Twoją produktywność i rentowność.

Firma Makino oferuje nową jakość w dziedzinie automatyzacji produkcji. Projektujemy i instalujemy rozwiązania związane z automatyzacją produkcji maszyn obróbczych na całym świecie od lat 80.

Nieustannie stawiamy sobie wyzwanie tworzenia doskonałych zautomatyzowanych systemów zaprojektowanych w celu obniżenia kosztów obróbki i skrócenia czasu cyklu. To zaangażowanie w wydajność automatyzacji to tylko jeden z przykładów tego, jak stawiamy Cię na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy. Twój sukces to sposób w jaki mierzymy nasz sukces.

Dowiedz się, jak usługi automatyzacji Makino mogą wyeliminować zbędne procesy i poprawić wydajność całej Twojej firmy.
Zróżnicowane rozwiązania w zakresie automatyki dostosowane do Twoich potrzeb

Gotowi na dziś. Gotowi na jutro.

Nasi eksperci udzielają konsultacji w celu wypracowania najlepszego rozwiązania w zakresie automatyki, które zaspokoi Twoje potrzeby i sprawi, że Twoja firma osiągnie globalny poziom konkurencyjności na dziś, jutro i nadchodzące lata. 
 • Zwiększenie wykorzystania maszyny do poziomu 95% lub wyższego.
 • Zwiększenie wydajności produkcji
  • Praca bez nadzoru personelu i bez oświetlenia
 • Obniżenie kosztów zatrudnienia 
  • Możliwość zarządzania wieloma maszynami przez jednego operatora
  • Obniżenie zapotrzebowania na personel lub brak konieczności zatrudniania
 • Wyeliminowanie problemów z ergonomią
  • Unikanie niebezpiecznych warunków pracy
  • Ograniczenie lub wyeliminowanie powtarzalnych ruchów
 • Utrzymanie niezmiennie wysokiej jakości
  • Kontrolowanie powtarzalnych procesów
  • Unikanie zmienności obsługi części
Gotowi na dziś. Gotowi na jutro.