Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne oferowane w całym okresie eksploatacji maszyn Makino zapewnia maksymalną wydajność.

Wsparcie techniczne, którego potrzebujesz, zawsze, gdy to konieczne.

Wsparcie techniczne i obsługa klientów firmy Makino i oferuje swoje usługi przez całą dobę.

Usługa dostępu zdalnego firmy Makino nawiązuje połączenie telefoniczne z zespołem ekspertów oferujących wsparcie i obsługę 24 godziny na dobę, każdego dnia, w dowolnym miejscu Europy.
Tak szybkie połączenie oznacza krótszy czas przestojów maszyny, jej zwiększoną dostępność oraz łatwe planowanie wszystkich działań serwisowych. 

Telefoniczne wsparcie techniczne
+49-(0) 7021-503-0
 

Konserwacja

Przeglądy serwisowy

Audyt serwisowy

Naprava

Części zapasowe

Przemieszczenie maszyny

Serwis zdalny

Szkolenie