Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne oferowane w całym okresie eksploatacji maszyn Makino zapewnia maksymalną wydajność.

Wsparcie techniczne, którego potrzebujesz, zawsze, gdy to konieczne.

Wsparcie techniczne i obsługa klientów firmy Makino i oferuje swoje usługi przez całą dobę.

Usługa dostępu zdalnego firmy Makino nawiązuje połączenie telefoniczne z zespołem ekspertów oferujących wsparcie i obsługę,  w dowolnym miejscu Europy.

Tak szybkie połączenie oznacza krótszy czas przestojów maszyny, jej zwiększoną dostępność oraz łatwe planowanie wszystkich działań serwisowych. 

 

Konserwacja

Przeglądy serwisowy

Audyt serwisowy

Naprava

Części zapasowe

Przemieszczenie maszyny

Serwis zdalny

Szkolenie