Audyt serwisowy

Audyt serwisowy

Audyty serwisowe Makino

Na ogólną wydajność maszyny mają wpływ różne elementy. Firma Makino zaleca przeprowadzanie audytów serwisowych pozwalających ocenić stan maszyny.

 

Audyt uzupełniający

Ten audyt wydajności jest bezpłatną usługą oferowaną podczas standardowych interwencji serwisowych. Obejmuje proaktywne inicjatywy serwisowe i zalecenia konserwacyjne pozwalające zwiększyć dostępność i niezawodność maszyny.

Jeśli wymagana jest bardziej szczegółowa ocena maszyny, obejmująca dogłębne testy i czynności diagnostyczne, prosimy pytać o audyt wydajności maszyny (Machine Performance Audit – MPA) lub audyt dokładności maszyny (Machine Accuracy Audit – MAA). 

Audyt uzupełniający

Audyt wydajności maszyny

Audyt wydajności maszyny stanowi szybki przegląd stanu maszyny Makino w ciągu dnia.

Jeśli wymagany jest wysoki stopień dostępności maszyny, należy zastosować środki zapobiegawcze. W takiej sytuacji doskonale sprawdza się audyt wydajności, ponieważ na jego podstawie można określić stan centrum obróbkowego lub EDM firmy Makino. Pozwala to ograniczyć nieprzewidziane przestoje i związane z tym koszty.

Nasz audyt wydajności maszyny obejmuje przegląd komponentów istotnych ze względu na utrzymanie technicznej dostępności maszyny. Po zakończeniu audytu wydajności technik firmy Makino Service szczegółowo przedstawi wszystkie wyniki i zalecenia dotyczące dalszego postępowania w postaci pisemnego raportu. Na zamówienie możemy przeprowadzić takie szczegółowe pomiary.

Audyt wydajności maszyny

Kontrola dokładności maszyny

Na ogólną geometrię maszyny i wynikającą z tego wydajność obróbki mają wpływ różne elementy.

Firma Makino zaleca przeprowadzanie audytów dokładności pozwalających ocenić stan maszyny.

Po zakończeniu audytu Makino pracownik serwisowy przedstawi pisemne zalecenia wymaganych regulacji, kompensacji, wymiany komponentów oraz procedur konserwacyjnych z naszego rozbudowanego portfolio produktów serwisowych

 Najważniejsze elementy:

  • Kopia zapasowa danych
  • Pomiary geometryczne
  • Pomiar komory roboczej
  • Pomiar bicia wrzeciona
  • Pomiar siły zaciśnięcia narzędzia
  • Kontrola pozycji przekazywania narzędzi

Opcjonalne:

  • Pomiar laserowy
  • Kontrola listwy kulowej

Kliknij tutaj, aby zamówić audyt dokładności Makino dla swojej maszyny.

Kontrola dokładności maszyny