Servinskí kontrola

Servinskí kontrola

Servisní kontroly Makino

Celkový výkon stroje mohou ovlivnit různé součásti. Makino doporučuje servisní kontroly pro vyhodnocení stavu stroje.

Bezplatná kontrola Makino

Kontrola výkonu je bezplatná služba nabízená během pravidelného servisního zásahu. Poskytuje proaktivní servisní iniciativy a doporučení ohledně údržby v zájmu zlepšení doby bezporuchového stavu a spolehlivosti.

Je-li potřebné podrobné vyhodnocení, jež zahrnuje hloubkové testy a diagnostiku, požádejte o ně naši Kontrolu výkonu stroje (MPA) nebo Kontrolu přesnosti stroje (MAA). 

Bezplatná kontrola Makino

Kontrola výkonu stroje

Kontrola výkonu stroje vám poskytne za jeden den rychlý přehled o stavu vašeho stroje Makino.

Jestliže se požaduje vysoký stupeň disponibility stroje, jsou nutná preventivní opatření. Zde je tato kontrola výkonu ideálním nástrojem, protože potom s určitostí víte, v jakém stavu je vaše obráběcí centrum Makino nebo EDM. Tímto způsobem lze minimalizovat nečekané prostoje a související náklady.

Naše kontrola výkonu stroje zahrnuje prohlídku všech součástí, které jsou důležité k udržení technické dostupnosti vašeho stroje. Po provedení kontroly výkonu uvede servisní technik Makino veškeré výsledky a doporučení k jednání v písemné zprávě. Na přání ochotně provádíme taková podrobná opatření.

 Kontrola výkonu stroje

Kontrola přesnosti stroje

Celkovou geometrii stroje a následně přesnost obrábění mohou ovlivnit rozličné součásti.

Pro vyhodnocení stavu stroje doporučuje Makino kontrolu přesnosti.

Po provedení revize předloží servisní personál Makino písemný návrh s doporučením potřebných úprav, náhrad, výměny součástí a postupů údržby nebo naše rozšířené servisní portfolio výrobků

 Hlavní charakteristiky:

  • Zálohování dat
  • Geometrické měření
  • Měření pracovní komory
  • Měření doběhu vřetena
  • Měření uzavírací síly nástroje
  • Kontrola polohy při předání nástroje

Volitelně:

  • Měření laserem
  • Kontrola kuličkového indikátoru
Kontrola přesnosti stroje