Ovládací software

Ovládací software

Špičkový ovládací software, který vám dá lepší přehled a kontrolu. 

Sledováním procesu dosáhněte pokroku

Dnešní softwarové platformy vám musí poskytovat více než jen kompletní přehled a kontrolu nad výrobním provozem. Musí vám také umožnit používat data, která generují, k implementaci vylepšení a posouvání vašeho podniku vpřed. Správný ovládací software optimalizuje výrobu, zlepšuje flexibilitu a zvyšuje rychlost uvádění na trh. Společnost Makino vám může pomoci vybrat ovládací software, který vám poskytne přehled a kontrolu nad všemi procesy obrábění. 

 
Kontaktujte nás
Sledováním procesu dosáhněte pokroku

MAS-A5: Ideální software pro správu provozu vašich buněk

Pro správu provozu buněk byl navržen řídicí software MAS-A5 společnosti Makino používající operační systém Microsoft® Windows. Na pevném disku hlavního počítače MAS-A5 se ukládají a spravují všechny NC programy a také se zde shromažďují data o životnosti nástrojů podle NC programu. Po zadání požadavku tato funkce informuje obsluhu o tom, jak dlouho bude v každém spuštění NC programu nástroj používán, a také o tom, kolik náhradních nástrojů na jeden stroj je potřeba k dokončení všech aktuálně naložených obrobků nebo obrobků čekajících na zpracování v okamžiku, kdy byl požadavek zadán. Software MAS-A5 pak naplánuje práci pouze pro stroje, které splňují požadavky na životnost a dostupnost nástrojů pro požadovanou sekvenci procesů. Spojení s nástrojem na přednastavení nástroje může také redukovat chyby automatickým zachycením dat posunu nástroje, které lze přenést z rozhraní pro přednastavení do systému řízení MAS-A5. Zároveň mohou být data systému Collision Safe Guard (ochrana proti kolizi) automaticky přenášena pomocí integrované funkce MAS-A5 , což minimalizuje interakci obsluhy s obráběcím centrem
 
MAS-A5: Ideální software pro správu provozu vašich buněk

Snadné monitorování pomocí MPmax

Síla digitálního připojení stojí na jedné věci: datech. Náš proprietární monitorovací software MPmax™ disponuje analytickými nástroji a funkcemi, které nemá žádný jiný software, včetně monitorování zatížení vřetena, rychlosti a vibrací. Díky zprávám o stavu v reálném čase jde o centrum pro monitorování – a optimalizaci – kritických procesů na různých strojích. Software MPmax je kompatibilní s nástroji Fanuc Focas 2 a MTConnect a sleduje řadu klíčových výkonnostních kritérií:

  • Monitorování stavu
  • Monitorování využití
  • Analýza výstrah
  • Monitorování vřetena a osy
  • Správa dat nástroje
  • Monitorování kamerou (volitelně)
  • Monitorování spotřeby energie (volitelně)
Snadné monitorování pomocí MPmax

Prediktivní technologie údržby MHmax™

Společnost Makino do vaší dílny přináší internet věcí, aby udržela váš provoz v chodu. Náš software pro monitorování stavu stroje Makino Health Maximizer (MHmax) dokáže předvídat problémy dříve, než k nim dojde, takže můžete podniknout kroky, abyste zabránili neplánovaným prostojům. Pomocí integrovaných snímačů shromažďujících data v nejkritičtějších bodech prediktivní software kontroluje stav vřetena, analyzuje data ovladače a vypočítává potřebu výstrah a varování. Budete vždy přesně vědět, jak vaše stroje pracují. Takže můžete jednat, nejen reagovat.

Makino má k dispozici několik možných konfigurací na základě vašich konkrétních potřeb.
Prediktivní technologie údržby MHmax™