Vysokorychlostní frézování

Vysokorychlostní frézování

Zkrácení doby cyklu při dosažení vynikající kvality povrchu.

Výrobci, kteří chtějí posunout své podnikání na vyšší úroveň, potřebují rychlejší proces, větší šarže a více práce. Musí vyrábět s vyšší kvalitou. Také musí vyrábět prvky dílů, které obstojí na extrémně náročných trzích. Tito výrobci na vyšší úrovni se obracejí na společnost Makino.

Vysokorychlostní frézy Makino mají technologii řízení, stabilitu stroje a výkonnost vřetena pro výrobu přesných dílů s dokonalou kvalitou povrchu. Uživatelé mohou pracovat rychleji, vykonávat úlohy za kratší dobu, při nižších nákladech na díl a s výsledky, které uspokojí i nejnáročnějšího zákazníka.
 
Learn More


Kování

Kovací zápustky jsou obvykle složitými komponentami, které kdysi vyžadovaly osm nastavení a více než 40 hodin obrábění. To lze dnes ve většině případů provést s jediným nastavením a práce trvá méně než čtyři hodiny. To je jen jeden příklad revoluce vedené horizontálními obráběcími centry Makino v oboru kovacích komponent. Podívejte se na všechny způsoby, jak vám můžeme pomoci vytvořit novou budoucnost vaší dílny.

Vstřikování plastů

Ať už pracujete s formami, které mají složité tvary, formami pro malé díly, nebo se středními až velkými vstřikovacími formami, společnost Makino nabízí kombinaci strojů, aplikací a technologií (včetně řídicí technologie SGI.5), aby vám poskytla více způsobů vytvoření nejlepší vstřikovací formy s kratší dobou cyklu, vynikající povrchovou úpravou a odpovídajícími povrchy.

Tlakové lití 

Pro zápustky je důležitá přesnost obrábění. Nikdo nemá přesnější, stabilnější a pevnější stroje potřebné k dosažení tolerancí a výkonu požadovaných v této náročné oblasti.