decorative wave

Zásady ochrany osobnbích údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
WEBOVÁ STRÁNKA
  
1.    Správce, obecné zásady, zamýšlený účel
Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy a zpracovávány v souladu s příslušnými nařízeními o ochraně dat, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), německým federálním zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG) a německým zákonem o telemediích (TMG). Správcem podle právních předpisů o ochraně údajů a poskytovatelem služeb podle zákona o německých telemediích je:

Makino Europe GmbH
Kruichling 18
73230 Kirchheim unter Teck
Germany
Tel: +49 (0) 7021 5030
Fax: +49 (0) 7021 503 400
E-mail: info@makino.eu
 
Základem pro zpracování osobních údajů jsou čl. 6 odst. 1 písm. A), čl. 6 odst. 1 písm. B) a čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR a článek 15 TMG.
Pokud lze na našich webových stránkách zadat data, např. pro účely žádosti o nabídku, přihlášení k odběru zpravodaje nebo při použití kontaktního formuláře, jsou některá pole označena jako "povinná". Tato pole shromažďují pouze údaje, které jsou vyžadovány pro plnění smlouvy nebo pro splnění Vámi požadovaného úkonu. Samozřejmě nám můžete poskytnout další údaje na dobrovolné bázi.
Vaše osobní údaje se používají a ukládají za účelem plnění stávajících smluv s Vámi nebo k provedení požadovaného úkonu (např. příprava nabídky, odpověď na dotaz) a pro reklamní účely (viz také oddíl 2). Osobní údaje se vymazávají, jakmile již nejsou požadovány ke splnění účelu, pro který byly shromážděny. Pokud zákon vyžaduje uchovávání údajů, budou tyto údaje zablokovány až do konce doby uchování a poté smazány.

2.   Reklama, zejména e-mailový zpravodaj
Máte kdykoli právo vznést námitky proti používání Vašich osobních údajů za účelem marketingu písemně, faxem, e-mailem nebo telefonicky s účinností do budoucna a odvolat jakýkoli souhlas, který jste mohli dát v minulosti.
To platí zejména pro e-mailové zpravodaje, např. zpravodaje obsahující informace o našich produktech a službách. E-mailové zpravodaje vám zašleme jen tehdy, pokud jste  souhlasili s používáním Vašich údajů k tomuto účelu. Můžete kdykoli odhlásit odběr e-mailového zpravodaje s účinností do budoucna, a to klepnutím na příslušný odkaz v e-mailovém zpravodaji, nebo nás kontaktujte s použitím kontaktních údajů, které jsme Vám poskytli. 

3.   Zveřejnění údajů třetím osobám
Vaše osobní údaje jsou známy pouze osobám, které se zabývají vašimi požadavky, zpracovávají vaše objednávky a zasílají zpravodaj. Vaše osobní údaje budou zveřejněny třetím osobám pouze pokud je to nutné pro účely plnění smlouvy, pokud jste výslovně souhlasili s tímto zveřejněním nebo pokud je to povoleno v rámci právních předpisů na ochranu údajů. Avšak zveřejněny budou pouze údaje skutečně požadované v každém jednotlivém případě.

4.   Práva subjektů, kterých se údaje týkají
Za určitých okolností máte právo požádat o bezplatný přístup k osobním údajům Vás se týkajících, které jsme uložili, o opravu nesprávných údajů, o vyžádání vymazání nebo omezení zpracování a o uplatnění práva v oblasti přenositelnost dat. Kdykoli můžete vznést námitky proti používání Vašich údajů s účinností do budoucna. V některých případech však nemusíme úplně smazat uživatelská data kvůli zákonným povinnostem uchovávat záznamy. Rádi bychom Vám také připomněli, že máte právo podat stížnost státnímu komisaři pro ochranu údajů a svobodu informací v Bádensku-Württembersku.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů, obraťte se na našeho pracovníka pro ochranu údajů:

Herr Andreas Zimmermann
Liststraße 4
73035 Göppingen, Germany
Telephone: +49(0)7161-9880478
Fax: +49(0)7161-9880479
E-mail: a.zimmermann@consilium-zimmermann.eu
 
5.    Použítí cookies
Na určitých stránkách používáme cookies, které vám pomáhají navigovat na webu a využívat jeho funkčnosti, např. při přístupu k oblastem chráněným heslem. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat určité služby, které požadujete (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR).
Pokud jste udělili svůj souhlas, použijeme cookies v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR pro účely sledování, zlepšení funkčnosti a služeb webových stránek, vytvoření statistik o tom, jak jsou naše webové stránky používány a vyhodnocení efektivity našich marketingových kampaní. Soubory cookies také umožňují načíst informace poskytnuté při předchozí návštěvě webových stránek (např. uživatelské jméno, jazyk) a nabízet uživatelům personalizované služby. Jsou také používány k přizpůsobení našich webových stránek Vašim potřebám; za tímto účelem jsou vytvářeny pseudonymizované profily využití, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Používáme také soubory cookies s rozšířenými funkcemi sledování a cílení. Tyto soubory cookies jsou primárně používány k poskytování reklamy, která nejlépe vyhovuje Vám a Vašim zájmům; umožňují rovněž sledovat uživatele na jiných webových stránkách. Cílení souborů cookie také shromažďuje informace, které umožní reklamním sítím zjistit, jak často uživatel navštívil naši webovou stránku; tyto informace pak mohou být zpřístupněny jiným reklamním společnostem.
Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači. Většina souborů cookies, které používáme, je z Vašeho pevného disku odstraněna při ukončení relace prohlížeče (soubory cookies - relace). Ostatní soubory cookies zůstanou ve Vašem počítači a umožňí rozpoznat počítač při příští návštěvě našeho webu (přetrvávající soubory cookies). Můžete si samozřejmě prohlížet naše webové stránky bez použití souborů cookies. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby automaticky přijímala cookies.
Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni, když je soubor cookies umístěn ve Vašem počítači, což zajišťuje, že použití souborů cookies je průhledné.
Jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli, můžete kdykoli stáhnout nebo zpochybnit při zpracování dat. Nejjednodušší způsob, jak to provést, je zabránit uložení souborů cookies na pevný disk výběrem možnosti "Nepřijímat soubory cookies" v nastavení prohlížeče. Pokud tak učiníte, pravděpodobně nebudete moci používat plnou funkčnost tohoto webu.

6.   Protokoly
Při návštěvě našeho webu jsou údaje potřebné k přístupu na něj uložena na serveru. Tyto údaje obvykle zahrnují typ a verzi Vašeho prohlížeče, Váš operační systém, dříve navštívenou webovou stránku, datum a čas přístupu k serveru a výběr souboru (název souboru a adresa URL). Tyto údaje používáme v anonymní podobě pro statistické vyhodnocení; nejsou spojeny s Vámi ani s žádným uživatelem.
 
7.    Google Analytics
Používáme službu Google Analytics, webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, Kalifornie, USA ("Google"). Google Analytics používá soubory cookies - textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak návštěvníci stránky používají. Informace o Vašem používání webu generované pomocí cookies budou obecně předávány a ukládány společností Google na serverech v USA.
Na této webové stránce byla aktivována anonymita IP, což znamená, že společnost Google zkrátí adresu IP pro členské státy Evropské unie i pro další strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána a zkrácena servery Google v USA.
Společnost Google použije tyto informace pro účely vyhodnocení Vašeho využívání webu, sestavování přehledů o aktivitách na webových stránkách a poskytováním dalších služeb týkajících se používání webových stránek a používání internetu. V tomto kontextu mohou být ze zpracovaých dat vytvořeny pseudonymizované profily využití. Společnost Google nebude spojovat Vaši zkrácenou adresu IP s jinými údaji, které jsou v držení společnosti Google.
Uložení souborů cookies na pevný disk můžete zabránit výběrem položky "Nepřijímat soubory cookies" v nastavení prohlížeče. Pokud tak učiníte, pravděpodobně nebudete moci používat plnou funkčnost tohoto webu.
Společnosti Google můžete také zabránit ve shromažďování a zpracování údajů (včetně vaší adresy IP), které vygenerovalo cookie, a to stažením a instalací plug-in prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics, který je k dispozici na níže uvedeném odkazu.
Aktuální odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.
Pokud používáte prohlížeč v mobilním zařízení, klepněte laskavě na následující odkaz a nastavte soubor cookies pro odhlášení, který zabrání tomu, aby služba Google Analytics v budoucnu shromažďovala data na tomto webu Upozorňujeme, že tento cookie odhlášení funguje pouze v tomto prohlížeči a pro tuto doménu. Pokud vymažete soubory cookie v tomto prohlížeči, budete muset znovu klepnout na odkaz.
Informace o tom, jak společnost Google používá data pro marketingové účely a o tom, jak můžete změnit vaše nastavení a vznést námitky na zpracování dat, naleznete na webových stránkách společnosti Google, např. na:
·         https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (“How Google uses information from sites or apps that use our services”),
·         http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Advertising”),
·         https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=en (“Make the ads you see more useful to you”).

8.    Používání sociálních plug-inů
Na našich webových stránkách používáme plug-iny pro následující sociální sítě:
• LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA)
• Youtube (Youtube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)
Plug-iny poznáte podle jejich loga.
Plug-iny zasílají Vaši IP adresu na servery daného poskytovatele. Sociální sítě jsou tedy informovány, že naše webové stránky byly navštíveny pomocí vaší IP adresy. Pokud jste přihlášeni do jedné ze sociálních sítí v prohlížeči, který používáte k navštívení tohoto webu, bude také přeposlán název účtu. To umožňuje sociálním sítím spojit Vaši návštěvu s tímto uživatelským účtem. Nezískáváme žádné informace o takto shromážděných údajích ani o tom, jak se používají.
Výše uvedené pluginy jsou deaktivovány na našich webových stránkách pomocí metody "double-click" [dvojí klepnutí]. Zadaná data jsou přesměrována jak je uvedeno výše pouze poté, co jste posunuli funkci slide toggle a aktivovali plug-in. Do té doby uživatel zůstává neviditelný pro operátory platformy sociálních médií.
Výše uvedené plug-iny jsou deaktivovány na našich webových stránkách pomocí metody "Shariff". Zadaná data jsou předána jak je uvedeno výše pouze po klepnutí na odkaz pro sdílení obsahu. Do té doby uživatel zůstává neviditelný pro operátory platformy sociálních médií.
Další informace o tom, jak se používají osobní údaje shromážděné plug-iny, můžete získat od poskytovatelů na adrese:
·         LinkedIn:    https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
·         Youtube:     https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

9.     Používání YouTube
Na našich webových stránkách máme vestavěna videa z YouTube, webové stránky provozované společností Google (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). I zde se používá metody "double-click". Výsledkem je, že na našich stránkách je Vám původně zobrazen pouze náhled, což nezakládá připojení k YouTube. Připojení k YouTube se provádí pouze po klepnutí na obrázek náhledu, kdy je vaše adresa IP přesměrována na servery YouTube. YouTube je tedy informován, že naše webové stránky byly navštíveny pomocí Vaší IP adresy. Pokud jste přihlášeni do YouTube v prohlížeči, který také používáte k navštívení tohoto portálu, bude rovněž přeposlán název účtu. To umožňuje YouTube spojit Vaši návštěvu s tímto uživatelským účtem. Nezískáváme žádné informace o takto shromážděných údajích ani o tom, jak se používají.
Více informací o způsobu zpracování dat společnosti Google naleznete na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/