Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

Kratší cykly dílů s větší přesností, stabilitou a opakovatelností. Konkurenční výhoda strojů Makino. 

Zvýšení kvality při snížení nákladů

Kritické tolerance se zpřísňují a náklady na díl klesají. Proto je mít konkurenční výhodu nutností. Obráběcí centra, automatizační řešení a odborné znalosti společnosti Makino tuto výhodu vytvářejí tím, že poskytují agilitu potřebnou k přizpůsobení výroby rychle se měnícím požadavkům.

Naše obráběcí centra poskytují kratší cykly, ale s větší přesností, stabilitou a opakovatelností. To znamená vyšší kvalitu a produktivitu. Díky této konzistentní úrovni kvality jsou stroje a systémy Makino pro každého výrobce nepostradatelné.
Zvýšení kvality při snížení nákladů