Průmyslová odvětví

Průmyslová odvětví

Odborné znalosti, která vám pomůžou být na špičce.

Potřebujete partnera, který rozumí vašemu podnikání

Společnost Makino spolupracuje s předními firmami v oborech, kde konečný výsledek nejvíce ovlivňují kvalita, přesnost a efektivita. Máme hluboké znalosti o těchto odvětvích, od automobilového po letecký průmysl, a nabízíme stroje a technologie, které splňují komplexní požadavky. 

Uplatněním odborných znalostí z jednoho odvětví v jiném jsme schopni přizpůsobit své schopnosti jakémukoli odvětví, ve kterém podnikáte. 
 
Potřebujete partnera, který rozumí vašemu podnikání

Průmyslová odvětví využívající služby společnosti Makino


Letectví
Automobilový průmysl
Zápustka/forma
Dílny
Lékařství
Mikroobrábění
Polovodiče

Vybraný obsah