Servisni prohlidky

Servisni prohlidky

Všeobecná servisní kontrola

Zkrácení prostojů

Všeobecná servisní kontrola poskytuje přehled aktuálního stavu vašeho technického vybavení.

Makino vám poskytne odbornou radu a jeden z našich servisních techniků zkontroluje na vašem obráběcím centru všechny součásti významné pro výrobu. Potom obdržíte podrobné hlášení, kontrolní seznam všech poruch a doporučení pro náhradní díly.

Tohle všechno vám dává nepochybnou dodatečnou výhodu: Tato všeobecná servisní kontrola je prostředkem pro aktivní udržování hodnoty vašeho obráběcího centra Makino nebo EDM!

 

Všeobecná servisní kontrola

Kontrola geometrie

ákladní přesnost pro výrobu zaměřenou na kvalitu.

Udržujte základní přesnost svého stroje Makino a pečlivě dohlížejte na svou dlouhodobou konkurenční výhodu!

Vysoký stupeň přesnosti na obrobku odstraňuje potřebu přepracování. I po intenzivním používání by měl stroj pracovat spolehlivě a s velkou přesností. Pravidelné kontroly zabezpečují optimální dlouhotrvající výkonnost.

Naše kontrola geometrie, která se provádí za den, je zákazníky považována za dobrou investici. U obráběcích center zahrnuje kontrola geometrie kontrolu vyrovnání, kdy se měří vzájemná kolmost všech pohyblivých os, a měření soustřednosti frézovacího vřetena a jeho kolmosti vůči kotevním deskám. Rovněž se kontroluje přesnost indexace osy B vůči hlavnímu vřetenu. Kontrola geometrie pro EDM zahrnuje kontrolu vyrovnání, kdy se měří vzájemná kolmost všech pohyblivých os, a měření řezacích hlav osy C zápustkových EDM.

Kontrola geometrie

Měření laserem

100% přesnost díky laserové interferometrii

Zkouška přesnosti také slouží jako komplexní zkouška vašeho výrobního prostředku.

Nabízíme laserová interferometrická měření v souladu s VDI/DGQ 3441. Je to nakonec udržování přesně daných vlastností vašeho vybavení Makino, které u obrobku zajišťuje dlouhodobou opakovatelnost polohování.

Doporučujeme provést zkoušku geometrie před měřením laserem, aby bylo zajištěno, že jsou mechanické součásti v dobrém stavu. Měření a optimalizaci laserovou korekcí lze provádět na pracovišti, když neprobíhá výroba.

Měření laserem

Zkouška kruhovitosti

Zvyšte polohovací přesnost: Ladění a seřízení nesprávných nastavení

Zkouška kruhovitosti se mimo jiné používá na kontrolu polohovací přesnosti vašeho stroje CNC.

Pro tuto zkoušku používá Makino měřicí nástroj splňující standardy nejvyšší kvality při měření exaktnosti pohyblivých os X a Y. Dynamický stav zevrubných os se stanovuje kružnicovou interpolací. Různé obrysové odchylky udávají potenciálně špatná nastavení. Přílišná vůle os způsobená opotřebením bude ihned zřejmá. Pak obdržíte zprávu uvádějící podrobná doporučení pro další kroky. Opatření požadovaná ke zlepšení přesnosti stroje provede náš servisní personál Makino po poradě s vámi.

Zkouška kruhovitosti

Zkouška těsnosti na hlavním vřetenu

Zkouška těsnosti na frézovacích vřetenech Makino: Vyhýbejte se předčasnému opotřebení a únikům

Intenzivní používání vašeho stroje Makino způsobí opotřebení na různých konstrukčních sestaveních. Výsledkem může být následné poškození nebo i zničení součástí klíčového stroje, přičemž tento proces může zpočátku probíhat nepozorovaně. Únik chladiva například vyžaduje rozsáhlejší opravu nebo výměnu součástí důležitých pro výrobu, což má u stroje samozřejmě za následek významný prostoj.

Každoroční zkouška těsnosti hlavního vřetena zjišťuje, zda je otočná průchodka pro vnější chladivo hermeticky těsná, a provede zátěžový test přívodu vnitřního chladiva. Po určitý časový úsek se působí umělým tlakem, aby se rychle zjistila netěsnící místa. Jestliže během zkoušky nastane kolísání tlaku nebo významný pokles tlaku, je třeba obnovit těsnost sestavení hlavního vřetena. Tak může poměrně malé opatření, jakým je výměna otočné průchodky chladiva, poměrně snadno pomoci vyhnout se významnému poškození. Používáním originálních náhradních dílů Makino se chováte rozumně preventivně s respektem pro kvalitu.

Zkouška těsnosti na hlavním vřetenu