decorative wave

MAS-A5

Získejte plnou kontrolu nad svým zařízením

MAS-A5: Ideální software pro správu provozu vašich buněk

Pro správu provozu buněk byl navržen řídicí software MAS-A5 společnosti Makino používající operační systém Microsoft® Windows. Na pevném disku hlavního počítače MAS-A5 se ukládají a spravují všechny NC programy a také se zde shromažďují data o životnosti nástrojů podle NC programu. Po zadání požadavku tato funkce informuje obsluhu o tom, jak dlouho bude v každém spuštění NC programu nástroj používán, a také o tom, kolik náhradních nástrojů na jeden stroj je potřeba k dokončení všech aktuálně naložených obrobků nebo obrobků čekajících na zpracování v okamžiku, kdy byl požadavek zadán. Software MAS-A5 pak naplánuje práci pouze pro stroje, které splňují požadavky na životnost a dostupnost nástrojů pro požadovanou sekvenci procesů. Spojení s nástrojem na přednastavení nástroje může také redukovat chyby automatickým zachycením dat posunu nástroje, které lze přenést z rozhraní pro přednastavení do systému řízení MAS-A5. Zároveň mohou být data systému Collision Safe Guard (ochrana proti kolizi) automaticky přenášena pomocí integrované funkce MAS-A5 , což minimalizuje interakci obsluhy s obráběcím centrem
MAS-A5: Ideální software pro správu provozu vašich buněk

Řídicí panel MAS-A5 – získejte přehled o své výrobě

Pro všechny výrobní manažery existuje jeden klíčový prvek pro udržení výkonnosti jejich společnosti, a to jsou znalosti. Jak můžete přijímat rozhodnutí o výrobě, pokud neznáte stav svých strojů?

Zde přichází na scénu řídicí panel MAS-A5. Řídicí panel poskytuje živé i historické informace o výkonu, dostupnosti a obecně všechny potřebné informace o vašich výrobních buňkách.

Řídicí panel MAS-A5 – získejte přehled o své výrobě