Přemístění  stoje

Přemístění stoje

Přemístění výrobního podniku představuje nemalý úkol

Byla vybrána nová lokalita a datum stěhování. Nyní je úkolem k řešení přepravit vaše stroje a systémy Makino rychle a bezpečně z A do B. Přitom vám Makino poskytne veškerou potřebnou podporu! 

Náš vyhrazený servisní tým Makino provede přemístění vašich obráběcích strojů odborně a včas. Aplikujeme k vašemu užitku řadu let svých praktických zkušeností a technickou odbornost.

Přemístění výrobního podniku představuje nemalý úkol

Jeden projektový manažer bude vaší styčnou osobou po dobu celého stěhovacího projektu

Společnost Makino se bude chovat jako váš spolehlivý partner a koordinátor během přemisťování vašich strojů a systémů - nezávisle na tom, zda se jen stěhujete do nové budovy nebo zda přesidlujete do jiné země. Zůstáváme ve stálém dialogu se zákazníkem a díky tomu můžeme pečlivě připravit veškeré činnosti a sestavit podrobný harmonogram tak, aby mohl smluvní dopravce přepravit váš stroj/vaše stroje.

Kontrola stroje a zkouška statické geometrie budou provedeny před stěhováním každého stroje a po něm. Rovněž doporučujeme vykonat na stroji laserové měření, aby se zajistila přesnost při polohování os. Na požádání dodáme do nového působiště veškeré provozní materiály a zásoby, např. oleje a tuky, a rovněž spotřební materiál, aby začátek proběhl dobře a hladce.

Jeden projektový manažer bude vaší styčnou osobou po dobu celého stěhovacího projektu

Zamýšlíte přemístit stroj a chcete to stihnout podle časového plánu? Naši servisní poradci Makino vám rádi zodpovědí otázky na téma profesionálního přestěhování vašich strojů a systémů Makino.

Obraťte se ihned na nás.