Řídicí software

Řídicí software

Software Makino je navržen tak, abyste pracovali chytřeji, ne více.

Digitální řízení pro snadnou obsluhu

Řešení digitálního řízení nefungují, pokud není rozhraní uživatelsky přívětivé. Zbytečná složitost plýtvá nejen kritickým časem vašich operátorů, ale také z provozním časem samotných strojů. Naším posláním je vyvíjet software, který se snadno používá a umožňuje nalézat nové způsoby, jak zvýšit produktivitu vašeho stroje – pracovat chytřeji, ne více. 

Naše řešení pro digitální řízení usnadňují řízení dílenské výroby, monitorování procesů a také řízení kvality. Ať už jsou vaše potřeby jakékoli, dokážeme stávající řízení přizpůsobit tak, aby vyhovovalo řešení vašich potřeb, takže můžete řídit náklady, optimalizovat prostředky a dělat chytřejší a rychlejší rozhodnutí.

Rádi vám pomůžeme při rozhodování, které řešení je pro vás to pravé. Kontaktujte nás ještě dnes a můžete začít.
Kontaktujte nás
Digitální řízení pro snadnou obsluhu

Pokročilé řízení CNC Makino Professional 6™, které maximalizuje výkonnost stroje

Řízení Makino Professional 6™ optimalizuje pohyb stroje podle podmínek obrábění. Geometrie obrobku a povrchová úprava jsou zachovány i při obrábění ve vysokých rychlostech a s vysokou akcelerací. K dispozici je mnoho předvoleb obráběcího režimu. Předvolby umožňují obsluze optimalizovat dobu cyklu a úrovně přesnosti tak, aby byly splněny požadavky aplikace. 
Pokročilé řízení CNC Makino Professional 6™, které maximalizuje výkonnost stroje

Uživatelsky přívětivé rozhraní řízení Makino Hyper-i™, které zvyšuje produktivitu EDM

Unikátní a moderní řídicí systém Hyper-i™ představuje změnu myšlení v provozní efektivitě dílenské výroby a poskytuje obsluze identické, výkonné a uživatelsky přívětivé rozhraní, které zvyšuje produktivitu produktů ponorného obrábění Makino EDM jak s drátovou, tak i tvarovou elektrodou.
 
Řídicí systém Hyper-i™ zvyšuje produktivitu stroje inteligentním zefektivněním rozhraní tak, aby operátoři všech úrovní dovedností mohli dosáhnout výsledků co nejúčinněji. Toto moderní grafické rozhraní využívá dotykové funkce sevření, přejíždění a roztažené podobné jako ve smartphonech a tabletech a poskytuje efektivní a přirozené ovládání pomocí 24palcové dotykové obrazovky s vysokým rozlišením. Uživatelská přívětivost je dále posílena integrací zabudovaných digitálních příruček, inteligentních funkcí nápovědy e-Tech Doctor a systému e-learningového školení. 

 
Uživatelsky přívětivé rozhraní řízení Makino Hyper-i™, které zvyšuje produktivitu EDM

Avoid Spindle Damage with Makino's Collision Safe Guard Technology

Makino’s proprietary Collision Safe Guard™ technology is a function that runs real-time interference checks to avoid spindle collisions. By combining on-board machine geometry models with workpiece, fixture and tooling data input by the user, Collision Safe Guard™ can predict and stop the machine prior to collision, protecting investments in the machine, fixture, tooling and workpiece. This state-of-the-art monitoring technology protects the spindle from damage caused by collisions.
 
Avoid Spindle Damage with Makino's Collision Safe Guard Technology

Zabraňte poškození vřetena pomocí technologie Makino Collision Safe Guard (ochrana proti kolizi)

Proprietární technologie Collision Safe Guard společnosti Makino je funkce, která v reálném čase provádí kontroly, aby se zabránilo kolizi vřetena. Kombinací zabudovaných geometrických modelů stroje s daty obrobku, upínacího přípravku a nástroji zadanými uživatelem dokáže Collision Safe Guard předvídat a zastavit stroj před kolizí, a chránit tak investice do stroje, upínacího přípravku, nástrojů a obrobků. Tato nejmodernější monitorovací technologie chrání vřeteno před poškozením způsobeným kolizemi.