decorative wave

Funkcja T.G. Control

Powtarzalność, wydajność i wysoka jakość wykończenia powierzchni 

Firma Makino podnosi jakość obróbki dzięki funkcji T.G. Control

Precyzja oraz nadzwyczajna jakość wykończenia powierzchni to niezbędne właściwości produkcji dla branży medycznej i lotniczej oraz wielu innych. 


Jak to działa 

Wypalanie różnych kształtów, grubości lub nagłych zmian grubości, jak w przypadku części stopniowanych, pozostawia dodatkowe linie w miejscach przejściowych. Funkcja T.G. Control ogranicza występowanie tych linii. Sprzyja też utrzymywaniu prostych linii i dokładności obróbki (szczególnie w przypadku stopniowanych części) oraz większej powtarzalności w zakresie wysokiej jakości wykończenia powierzchni. Dzięki nowemu generatorowi oraz technologiom sterowania adaptacyjnego, problem uszkodzenia drutu został wyeliminowany wraz z błędami wynikającymi ze zmiany warunków roboczych.

Dlaczego to jest użyteczne 

Ponieważ funkcja T.G. Control realizuje te wszystkie zadania, nie musisz przeprowadzać dodatkowych ręcznych prac warsztatowych ani usuwać dodatkowych linii w osobnym kroku, aby wykończyć element, co zwiększałoby koszty i wydłużało produkcję. 

Funkcja T.G. Control to bardziej skuteczne i tańsze rozwiązanie umożliwiające wytwarzanie produktów wysokiej jakości, a właśnie tego potrzebujesz, aby być liderem swojej branży.