Przeglądy serwisowy

Przeglądy serwisowy

Ogólny przegląd serwisowy

Ograniczenie przestojów

Ogólny przegląd serwisowy dostarcza ogólnych informacji dotyczących aktualnego stanu urządzeń technicznych.

Firma Makino zaoferuje specjalistyczne porady, a nasi technicy serwisowi sprawdzą wszystkie komponenty związane z produkcją w centrum obróbkowym. Następnie klient otrzyma szczegółowy raport w postaci listy kontrolnej obejmującej ewentualne usterki i zalecenia dotyczące części zapasowych.

Wszystko to zapewnia dodatkowe korzyści: Ten ogólny przegląd serwisowy pozwala aktywnie utrzymywać wartość centrum obróbkowego lub EDM firmy Makino.

 

Ogólny przegląd serwisowy

Kontrola geometrii

Podstawowa precyzja produkcji wymagającej wysokiej jakości.

Utrzymanie podstawowej precyzji maszyny Makino i zabezpieczenie długotrwałej przewagi konkurencyjnej.

Wysoki stopień precyzji w obszarze przedmiotu obrabianego likwiduje konieczność ponownej obróbki. Nawet po intensywnym użytkowaniu maszyna powinna niezawodnie działać z odpowiednią precyzją. Regularne kontrole zapewniają długotrwałą optymalną wydajność.

Nasza kontrola geometrii, przeprowadzana w ciągu dnia, jest uważana przez klientów firmy Makino jako dobra inwestycja. W przypadku centrów obróbkowych kontrola geometrii obejmuje kontrolę wypoziomowania, pomiar wzajemnej prostopadłości wszystkich osi, a także pomiar koncentryczności wrzeciona skrawającego i jego prostopadłości względem płaszczyzny montażu. Sprawdzana jest także dokładność indeksowania osi B względem wrzeciona głównego. W przypadku maszyn EDM kontrola geometrii obejmuje kontrolę wypoziomowania, pomiar wzajemnej prostopadłości wszystkich osi, a także pomiar głowic tnących lub osi C w drążarkach EDM.

Kontrola geometrii

Pomiar laserowy

Stuprocentowa dokładność dzięki interferometrii laserowej

Kontrola dokładności służy także jako kompleksowa kontrola zakładu produkcyjnego.

Oferujemy pomiary z wykorzystaniem interferometrii laserowej zgodnie z VDI/DGQ 3441. Utrzymanie odpowiedniej precyzji urządzeń Makino zapewnia długotrwałą powtarzalność pozycjonowania przedmiotów obrabianych.

Zalecamy przeprowadzanie kontroli geometrii przed pomiarem laserowym, aby upewnić się, że komponenty mechaniczne są w dobrym stanie. Pomiar i optymalizację z wykorzystaniem korekcji laserowej można przeprowadzić na miejscu w przerwach pomiędzy produkcją.

Pomiar laserowy

Test kolistości

Zwiększenie dokładności pozycjonowania: Debugowanie i regulacja nieprawidłowych ustawień

Test kolistości służy między innymi do kontroli dokładności pozycjonowania maszyn CNC.

Do tego testu firma Makino wykorzystuje przyrząd pomiarowy zgodny z najwyższymi standardami jakości w zakresie pomiarów precyzji przesunięcia osi X i Y. Dynamiczny stan poszczególnych osi jest określony z wykorzystaniem interpolacji kołowej. Różnego rodzaju odchylenia konturów oznaczają nieprawidłowości regulacji. Nadmierny luz powrotny osi spowodowany zużyciem jest natychmiast widoczny. Następnie użytkownik otrzymuje report ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszych działań. Po konsultacji z klientem pracownicy firmy Makino Service wykonują odpowiednie prace mające na celu zwiększenie dokładności maszyny.

Test kolistości

Test wycieków wrzeciona głównego

Test wycieków wrzecion skrawających Makino: Uniknięcie przedwczesnego zużycia i wycieków

Intensywne użytkowanie maszyny Makino powoduje zużycie różnego rodzaju zespołów. Może to doprowadzić do uszkodzenia lub nawet destrukcji komponentów maszyny, a wszystko to może przejść początkowo niezauważone. Na przykład wycieki płynu chłodzącego wymagają poważnych napraw lub wymiany komponentów związanych z produkcją, co w sposób naturalny powoduje znaczne przestoje maszyny.

Coroczny test wycieków wrzeciona głównego obejmuje kontrolę szczelności systemu obrotowego podawania przelotowego zewnętrznego płynu chłodzącego oraz test obciążenia wewnętrznego płynu chłodzącego. Przez pewien czas stosowane jest sztuczne ciśnienie pozwalające szybko zidentyfikować ewentualne punkty wycieków. Jeśli podczas testu dochodzi do wahań ciśnienia lub znacznego spadku ciśnienia, wymagana jest ponowna instalacja uszczelnień zespołu wrzeciona głównego. Dzięki temu, stosunkowo niewielkie działania, takie jak wymiana systemu obrotowego podawania przelotowego, w łatwy sposób pomagają uniknąć poważnych uszkodzeń. Stosowanie oryginalnych części zapasowych firmy Makino to zapobiegliwość oraz troska o najwyższą jakość.

Test wycieków wrzeciona głównego