U6

Obróbka elektroerozyjna drutowa

U6

Obróbka elektroerozyjna drutowa

Elektrodrążarka o nieskomplikowanym i wydajnym interfejsie sterowania


Makino U6 wykorzystuje interfejs sterowania Hyper i control, który oferuje przyjazny i wydajny interfejs użytkownika dla elektrodrążarek drutowych i wgłębnych.  Do dyspozycji operatora jest duży 24-calowy dotykowy wyświetlacz HD, do obsługi którego można stosować intuicyjne i znane ze smartfonów i tabletów gesty chwytania, przeciągania i przewijania.  W sterowniku Hyper i zastosowano prosty model z 3 krokami obsługi procedury typu Programowanie/Konfiguracja/Praca. Występuje tam także szereg pomocnych i sprytnych narzędzi oraz funkcji, dzięki którym operator może pracować wygodniej i z większą elastycznością, na przykład standardowy sterownik ręczny umożliwiający korzystanie ze wszystkich funkcji. Elektroniczne instrukcje obsługi, materiały szkoleniowe w formie wideo oraz zaawansowane funkcje pomocy E-Tech Doctor zwiększają możliwości operatora, udostępniając mu w wygodny sposób użyteczne zasoby.

Podobnie jak mniejszy model U3, maszyna U6 do drutowej obróbki elektroerozyjnej oferuje idealne połączenie szybkości, precyzji i możliwości uzyskiwania doskonałej jakości wykończenia powierzchni z większymi zakresami osi, co pozwala na realizowanie nawet najbardziej wymagających zastosowań. Wymagana powierzchnia podłoża dla urządzenia U6 została konstrukcyjnie zredukowana dzięki wbudowaniu zbiornika cieczy dielektrycznej w odlew podstawy maszyny, co też korzystnie wpływa na stabilność termiczną urządzenia. Zastosowany nieruchomy stół roboczy oferuje powtarzalnie wysoki poziom precyzji niezależnie od wymiarów i masy elementu. Dostęp do zbiornika roboczego jest niezwykle ułatwiony dzięki zastosowaniu pneumatycznego mechanizmu podnoszenia i opuszczania drzwi czołowych. Pozwala on na dostęp do spodniej strony obrabianego detalu lub obniżenie głowicy maszyny nawet przy pracy z dużymi elementami na stole. Pozwala on na dostęp do spodniej strony obrabianego detalu lub obniżenie głowicy maszyny nawet przy pracy z dużymi elementami na stole. 

Poproś o wycenę

Dane techniczne

Jako lider branży w zakresie technologii zużywania niewielkiej ilości drutu, firma Makino umożliwia dramatyczne ograniczenie największego wydatku eksploatacyjnego.  Wszystkie położenia cięcia, także w izolacji lub z niskim natężeniem przepłukiwania, opracowano i zoptymalizowano od zera w celu obniżenia zużycia drutu.  Nie ma potrzeby korzystania z żadnych ustawień specjalnych ani tymczasowych, aby skorzystać z tych oszczędności. Obróbka w każdych warunkach odbywa się jako idealne połączenie szybkości, precyzji, wykończenia powierzchni oraz niskiego zużycia drutu.  Bogata biblioteka ustawień parametrów obróbki została przygotowana na potrzeby zróżnicowanych materiałów, rodzajów i rozmiarów drutu, w tym szereg ustawień dla drutu o średnicy 0,300 mm umożliwiających uzyskanie poziomu precyzji i jakości wykończenia typowych dla drutu 0,250 mm.  Maszyna U6 na nowo definiuje oczekiwania, niezawodność oraz przyjazność dla użytkownika dzięki praktycznym funkcjom i technologiom pozwalającym osiągać rzeczywiste wzrosty wydajności.

Nowa prowadnica drutu PICO opracowana do maszyny U6 w dramatyczny sposób ogranicza czas na potrzebny na czynności konserwacyjne. Konserwacja płyt aktywatorów jest przeprowadzana szybo i skutecznie dzięki konstrukcji umożliwiającej bez narzędziowe przestawianie kąta roboczego, która pozwala wyeliminować błąd ludzki oraz konieczność stosowania narzędzi specjalnych lub pomiarowych. Prowadnice drutu można demontować i wymieniać bez konieczności ustawiania drutu w płaszczyźnie pionowej, ponieważ prowadnica utrzymuje powtarzalność na poziomie 5 µm. GGłówne filtry cieczy dielektrycznej umieszczone są w niezanurzonej szafie, co pozwala na usunięcie cieczy przed wymianą, a tym samym obniża masę zużytego filtra, a także eliminuje znane z typowych układów zagrożenie poślizgnięcia się operatorów na brudnej, mokrym podłożu podczas wymiany filtra.
 

Stół: 3-stronny, 910 x 710 mm
X: 650 mm Y: 450 mm Z: 420 mm

Oś U

±75 mm

Oś V

±75 mm

Maks. rozmiar obrabianego detalu

1000 x 800 x 420 mm Tall

Maks. masa obrabianego detalu

1,500 kg

Rozmiar zbiornika

1,070 mm x 880 mm

Dostępny rozmiar drutu:

0.100mm, 0.150mm, 0.200mm, 0.250mm, 0.300mm ø