decorative wave

Polityka prywatnosci

ZASADY PRYWATNOŚCI DANYCH
Witryna internetowa
 
1.      Administrator, zasady ogólne, przeznaczenie
Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe są zapisywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) oraz niemiecką ustawą o telemediach (TMG). Administratorem danych, zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych, oraz dostawcą usług, zgodnie z niemiecką ustawą o telemediach, jest:

Makino Europe GmbH
Kruichling 18
73230 Kirchheim unter Teck
Niemcy
Tel.: +49 (0) 7021 5030
Fax: +49 (0) 7021 503 400
E-mail: info@makino.eu
 
Podstawami do przetwarzania danych osobowych są artykuły 6(1)(a), 6(1)(b) oraz 6(1)(f) RODO, a także artykuł 15 TMG.
Jeśli dane mogą być wprowadzane w naszej witrynie internetowej, np. na potrzeby zgłoszenia chęci otrzymania wyceny, subskrypcji biuletynu informacyjnego lub podczas korzystania z formularza kontaktowego, niektóre pola są oznaczone jako „obowiązkowe”. Pola takie służą gromadzeniu wyłącznie danych wymaganych w celu realizacji umowy lub w celu wykonania działania zgłoszonego przez użytkownika. Użytkownik może oczywiście dobrowolnie przesłać nam więcej danych.
Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane i przechowywane w celu realizacji umów zawartych z użytkownikiem lub w celu wykonania działania zgłoszonego przez użytkownika (np. przygotowania wyceny, odpowiedzi na pytanie) oraz w celach reklamowych (zob. również punkt 2). Dane osobowe są usuwane, gdy przestają być wymagane do realizacji celu, w jakim były gromadzone. Jeśli prawo wymaga od nas przechowywania danych, takie dane zostaną zablokowane aż do końca okresu przechowywania, po czym zostaną usunięte.
  
2.        Reklamy; głównie biuletyn przesyłany pocztą elektroniczną
Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wykorzystywania jego danych osobowych na potrzeby marketingowe w dowolnej chwili w formie pisemnej, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie ze skutkiem w przyszłości, a także do wycofania jakiejkolwiek zgody, której mógł nam udzielić w przeszłości.
Ma to zastosowanie w szczególności do biuletynów informacyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, np. zawierających informacje dotyczące naszych produktów i usług. Będziemy wysyłać biuletyny informacyjne pocztą elektroniczną do użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na wykorzystanie jego danych do tego celu. Użytkownik może anulować subskrypcję biuletynu informacyjnego przesyłanego pocztą elektroniczną w dowolnej chwili ze skutkiem w przyszłości, klikając odpowiednie łącze w dowolnej wiadomości poczty elektronicznej z biuletynem informacyjnym lub kontaktując się z nami za pomocą podanych przez nas danych kontaktowych.

3.        Ujawnienie danych stronom trzecim
Dane osobowe użytkownika są znane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w realizację zgłoszeń użytkownika, obsługującym zamówienia użytkownika i wysyłające biuletyn informacyjny. Dane osobowe użytkownika zostaną ujawnione stronom trzecim pod warunkiem, że jest to wymagane w ramach realizacji umowy i jeśli użytkownik udzielił wyraźnej zgody na takie ujawnienie lub jeśli jest to dozwolone przez ustawodawstwo dotyczące ochrony danych. Jednak ujawnienie będzie obejmować wyłącznie dane wymagane w danym przypadku.

4.        Prawa podmiotów danych
W określonych okolicznościach użytkownik ma prawo do zażądania dostępu, bezpłatnie, do danych osobowych dotyczących użytkownika, które zapisaliśmy, poprawy nieprawidłowych danych, zażądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do egzekwowania prawa do przeniesienia danych. Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych w dowolnej chwili ze skutkiem w przyszłości. Jednak w niektórych przypadkach możemy nie usunąć w pełni danych użytkownika ze względu na ustawowe zobowiązania w zakresie przechowywania dokumentacji. Przypominamy również o prawie użytkownika do złożenia skargi do państwowego urzędnika ds. ochrony danych i wolności informacji w Badenii-Wirtembergii.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych:

Herr Andreas Zimmermann
Liststraße 4
73035 Göppingen, Niemcy
Telefon: +49(0)7161-9880478
Fax: +49(0)7161-9880479
E-mail: a.zimmermann@consilium-zimmermann.eu
 
5.        Wykorzystanie plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie na niektórych stronach, aby pomóc użytkownikowi w nawigacji w witrynie internetowej i korzystaniu z jej funkcji, np. przy przechodzeniu do obszarów chronionych hasłem. Bez takich plików cookie nie możemy świadczyć określonych usług wymaganych przez użytkownika (art. 6(1)(b) RODO).
Jeśli użytkownik udzielił zgody, będziemy również stosować pliki cookie, zgodnie z art. 6(1)(a) RODO, w celu śledzenia, poprawy funkcjonalności witryny internetowej i usług, tworzenia statystyk wykorzystania naszej witryny internetowej, oraz pomiaru skuteczności naszych kampanii marketingowych. Pliki cookie umożliwiają uzyskiwanie informacji pochodzących z poprzedniej wizyty w witrynie internetowej (np. nazwa użytkownika, język), aby zaoferować użytkownikom spersonalizowane usługi. Są również wykorzystywane do dostosowania naszej witryny internetowej do potrzeb użytkownika; w tym celu tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania, dzięki którym możliwa jest analiza korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Wykorzystujemy również pliki cookie o zwiększonych funkcja śledzenia i kierowania do określonego użytkownika. Takie pliki cookie są głównie używane do wyświetlania reklam najlepiej dostosowanych do użytkownika i jego zainteresowań; możliwe również może być śledzenie użytkownika w innych witrynach internetowych. Pliki cookie kierowane do określonego użytkownika również gromadzą informacje, które mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe w celu określenia jak często użytkownik przeglądał naszą witrynę internetową; takie informacje mogą być ujawniane innym spółkom reklamowym.
Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi w komputerze użytkownika. Większość plików cookie, jakie wykorzystujemy, jest usuwana z dysku twardego użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają w komputerze użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie komputera użytkownika przy następnej wizycie w naszej witrynie internetowej (trwałe pliki cookie). Użytkownik może oczywiście przeglądać naszą witrynę internetową bez wykorzystania plików cookie. Większość przeglądarek jest ustawiona, aby automatycznie akceptować pliki cookie.
Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informacje za każdym razem, gdy w komputerze zostaje zapisany plik cookie; zapewnia to przejrzystość stosowania plików cookie.
Użytkownik może wycofać jakąkolwiek udzieloną nam zgodę w dowolnej chwili lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Najprostszym sposobem, aby to zrobić, jest uniemożliwienie zapisu plików cookie na dysku twardym użytkownika przez wybranie opcji „Nie akceptuję plików cookie” w ustawieniach przeglądarki. Jednak w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać z pełnych funkcji tej witryny internetowej.

6.   Rejestry
Gdy użytkownik przechodzi do naszej witryny internetowej, dane wymagane do uzyskania do niej dostępu są zapisywane na serwerze. Dane te generalnie obejmują typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, wcześniej przeglądaną witrynę internetową, datę dostępu i godzinę zgłoszenia do serwera, a także zgłoszenie pliku klienta (nazwa pliku i adres URL). Wykorzystujemy te dane w zanonimizowanej formie do ocen statystycznych; nie są one powiązane z użytkownikiem ani jakimkolwiek innym użytkownikiem.

7.        Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieciowej świadczonej przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA (zwaną dalej „Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie będące plikami tekstowymi zapisywanymi w komputerze użytkownika w celu zapewnienia pomocy witrynie internetowej w zakresie analizy sposobu korzystania z niej przez osoby przeglądające ją. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny internetowej będą generalnie przesyłane i przechowywane przez spółkę Google na serwerach znajdujących się w USA.
Anonimizacja adresów IP została aktywowana w tej witrynie internetowej, co oznacza, że spółka Google będzie przycinać adres IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej, a także dla innych stron umowy dotyczącej Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach przesyłany będzie pełny adres IP i skracany przez serwery Google w USA.
W naszym imieniu spółka Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, kompilowania sprawozdań z aktywności witryny internetowej oraz świadczenia nam innych usług dotyczących korzystania z witryny internetowej i korzystania z Internetu. W tym kontekście na podstawie przetworzonych danych możliwe jest tworzenie pseudonimizowanych profilów użytkowania. Spółka Google nie powiąże przyciętego adresu IP użytkownika z jakimikolwiek innymi danymi przechowywanymi przez spółkę Google.
Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie na dysku twardym użytkownika, wybierając opcję „Nie akceptuję plików cookie” w ustawieniach przeglądarki. Jednak w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać z pełnych funkcji tej witryny internetowej.
Użytkownik może również uniemożliwić spółce Google gromadzenie i przetwarzanie danych (w tym adresu IP użytkownika) generowanych przez pliki cookie, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki w celu dezaktywacji usługi Google Analytics, która jest dostępna po kliknięciu w poniższe łącze.
Aktualne łącze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
W razie korzystania z przeglądarki na urządzeniu przenośnym, należy kliknąć poniższe łącze, aby ustawić plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi usłudze Google Analytics gromadzenie danych z tej witryny internetowej w przyszłośc . Ten plik cookie rezygnacji działa wyłącznie w tej przeglądarce i dla tej domeny. W razie usunięcia plików cookie z tej przeglądarki, konieczne będzie ponowne kliknięcie łącza.
Informacje na temat sposobu wykorzystywania danych przez spółkę Google na potrzeby marketingowe oraz sposobu zmiany ustawień użytkownika i sprzeciwienia się przetwarzaniu danych są dostępne w witrynach internetowych spółki Google pod adresami:
·         https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Jak spółka Google wykorzystuje informacje z witryn lub aplikacji, które korzystają z naszych usług”),
·         http://www.google.com/policies/technologies/ads („Reklamy”),
·         https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=en (“Jak sprawić, aby wyświetlane reklamy były bardziej przydatne użytkownikowi”).
 
8.        Wykorzystanie wtyczek portali społecznościowych
W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy wtyczki następujących portali społecznościowych:
·         LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA)
·         Youtube (Youtube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)
Wtyczki można rozpoznać po ich odpowiednich logo.
Wtyczki przekazują adres IP użytkownika do serwerów odpowiedniego dostawcy. Portale społecznościowe są w ten sposób informowane, że nasza witryna internetowa była przeglądana z adresu IP użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w jednym z portali społecznościowych w przeglądarce, którą również wykorzystuje do przeglądania tej witryny internetowej, przesłana zostanie również nazwa konta użytkownika. To pozwala portalom internetowym na powiązanie wizyty użytkownika w witrynie internetowej z kontem użytkownika. Nie otrzymujemy żadnych informacji o danych gromadzonych w ten sposób ani o sposobie ich wykorzystania.
Wymienione wyżej wtyczki są dezaktywowane w naszej witrynie internetowej przez podwójne kliknięcie. Określone dane są przesyłane, jak określono powyżej, wyłącznie po przesunięciu suwaka i aktywacji wtyczki. Do tego czasu użytkownik pozostaje niewidoczny dla operatorów platform społecznościowych.
Wymienione wyżej wtyczki są dezaktywowane w naszej witrynie internetowej za pomocą metody „Shariff”. Określone dane są przesyłane, jak określono powyżej, wyłącznie po kliknięciu łącza do udostępniania treści. Do tego czasu użytkownik pozostaje niewidoczny dla operatorów platform społecznościowych.
Więcej informacji na temat sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez wtyczki można uzyskać do dostawców pod adresami:
·         LinkedIn:    https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
·         Youtube:     https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

9.        Korzystanie z serwisu YouTube
W naszej witrynie internetowej znajdują się osadzone nagrania z serwisu YouTube, witryny obsługiwanej przez spółkę Google (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). One również są obsługiwane metodą podwójnego kliknięcia. W rezultacie początkowo wyświetlany jest jedynie obraz podglądu w naszej witrynie internetowej; nie nawiązuje to połączenia z serwisem YouTube. Połączenie z serwisem YouTube jest nawiązywane dopiero po kliknięciu obrazu podglądu, po czym adres IP użytkownika jest przesyłany do serwerów YouTube. Serwis YouTube jest w ten sposób informowany, że nasza witryna internetowa była przeglądana z adresu IP użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie YouTube w przeglądarce, którą również wykorzystuje do przeglądania tej witryny internetowej, przesłana zostanie również nazwa konta użytkownika. To pozwala serwisowi YouTube na powiązanie wizyty użytkownika w witrynie internetowej z kontem użytkownika. Nie otrzymujemy żadnych informacji o danych gromadzonych w ten sposób ani o sposobie ich wykorzystania.
Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych przez spółkę Google jest dostępnych pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.