FB127

3‑osiowe pionowe centrum obróbcze

FB127

3-osiowe pionowe centrum obróbcze

Maszyna FB127 oferuje szybką obróbkę na najwyższym poziomie, skuteczne usuwanie wiórów oraz łatwość obsługi użyteczną podczas długich cykli obróbki form i matryc odlewniczych.

Maszynę wyposażono w  śruby kulowe chłodzone przez rdzeń, łożyska wsporcze, mocowania silników oraz gniazdo z chłodzonym rdzeniem i prowadnicami Nano umożliwiającymi kontrolę nad wzrostem temperatury maszyny umożliwiającym utrzymanie precyzji obróbki w długich cyklach roboczych i przy skomplikowanej geometrii matryc i form odlewniczych. Wrzeciono maszyny Makino oferuje wyjątkową, opatentowaną technologię chłodzenia rdzenia i bieżni łożysk, co umożliwia ograniczenie wpływu wysokiej temperatury. Zintegrowana konstrukcja wrzeciona i wirnika silnika napędowego obniża poziom wibracji podczas pracy z wysokimi prędkościami.

Optymalne rozmieszczenie osi maszyny FB127 i jej konstrukcja zapewnia nadzwyczajną sprawność w kompaktowej konstrukcji. Rozmieszczenie osi zaprojektowano w taki sposób, że nie ma części wystających, co zwiększa poziom precyzji w pełnym zakresie ruchu osi. Prowadnice zintegrowane z maszyną zapewniają ponadprzeciętną precyzję i sztywność.

Poproś o wycenę

Dane techniczne

Pionowe centrum obróbcze FB127 oferuje szereg właściwości konstrukcyjnych stworzonych z myślą o zwiększonym poziomie precyzji i utrzymywanie jej w długich okresach roboczych charakterystycznych dla działań związanych z formami i matrycami odlewniczymi. Konstrukcja maszyny zapewnia nadzwyczajną wydajność w kompaktowej formie. Osie X i Z są sterowane przez wrzeciono, podczas gdy za sterowanie w osi Y odpowiada stół. Konstrukcja maszyny FB127 pozbawiona wystających części i nieobsługiwanych obszarów zapewnia ponadprzeciętną precyzję w pełnym zakresie roboczym. Niezwykle precyzyjnie wykończone prowadnice maszyny zintegrowane z odlewem zapewniają nadzwyczajną sztywność i precyzję.

W celu zapewnienia stabilnej precyzji w długich cyklach roboczych, maszyna FB127 dysponuje następującymi charakterystykami:

  • Śruby kulowe chłodzone przez rdzeń na wszystkich osiach, sterowanie termiczne łożysk wsporczych oraz mocowań silnika, co pozwala na utrzymywanie temperatury podzespołów.
  • Sterowanie termiczne siodła maszyny i oprawy wrzeciona z wykorzystaniem kanałów olejowych i oleju o kontrolowanej temperaturze zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury siodła i prowadnicy.
  • Zastosowanie dodatkowej jednostki automatycznego sterowania zapewnia ścisłą kontrolę nad podzespołami maszyny.
  • Hydrauliczny obwód prowadnic (Nano) na osi X pozwala ograniczyć tarcie, wytwarzanie ciepła, a także ścisłą kontrolę geometrii i poziomu precyzji pracy.


Wrzeciono o krótszej, sztywniejszej konstrukcji, która zapewnia większą sztywność, minimalizuje poziom wibracji, zwiększa sztywność oraz obróbkę bez karbowania powierzchni. Zintegrowana konstrukcja wrzeciona i wirnika silnika napędowego obniża poziom wibracji podczas pracy z wysokimi prędkościami. Konstrukcja wrzeciona charakteryzuje się również następującymi właściwościami:

  • Wrzeciono o krótszej, sztywniejszej konstrukcji, która zapewnia większą sztywność, minimalizuje poziom wibracji, zwiększa sztywność oraz cięcie bez karbowania powierzchni.
  • Zwiększony przepływ cieczy przez wrzeciono ogranicza wzrost temperatury wrzeciona i umożliwia ściślejszą kontrolę nad temperaturą wrzeciona.
  • Krótsza konstrukcja wrzeciona oraz zwiększona kontrola temperatury zapewnia ograniczenie zakresów tolerancji wrzeciona oraz bicie przy zwiększeniu całkowitej sztywności.

Dodatkowo nowa platforma sterująca zapewnia wszystkie funkcje charakterystyczne dla  typowego komputera PC (wytnij, kopiuj, znajdź, zamień itp.), które nie są często spotykane w urządzeniach do sterowania obrabiarką. To narzędzie sterowania najnowszej generacji jest wyposażone w duży, kolorowy ekran dotykowy z aplikacjami obsługiwanym z poziomu menu. Ikony ekranowe umożliwiają szybki dostęp do krytycznych informacji, które mogą się okazać niezbędne dla operatora. Dodatkowo nowa platforma sterująca zapewnia wszystkie funkcje charakterystyczne dla komputera PC (wytnij, kopiuj, znajdź, zamień itp.), które nie są często spotykane w urządzeniach do sterowania obrabiarką. Zaawansowana technologia zarządzania danymi oraz autorskie serwosterowanie nowej generacji Super Geometric Intelligence (SGI.4) zapewniają najkrótsze osiągalne czasy cykli roboczych dzięki ograniczeniu czasu trwania cykli obróbki form odlewniczych, złożonych wgłębień czy rdzeni.

Stół: 1 400 x 700 mm
X: 1,200 mm Y: 700 mm Z: 450 mm

Prędkość obrotowa wrzeciona

20,000 (30K)

Nachylenie wrzeciona

HSK-A63 (HSK-F63 opt)

Szybki posuw wzdłużny

20,000 mm/min

Prędkość posuwu cięcia

16,000 mm/min

Maks. dł. obrabianego detalu

1,400 x 700 x 250 mm

Maks. ciężar ładunku

2,000 kg

Pojemność opcjonalnego automatycznego magazynu narzędzi

30 (40, 80)

Od narzędzia do narzędzia

5 secs

Maks. średnica narzędzia

70 mm

Maks. masa narzędzia

8 kg

Pojemność opcjonalnego automatycznego magazynu narzędzi:

Tak