decorative wave

MHmax

Maximalizace návratnosti investic do strojů

Předvídejte problémy a předcházejte neplánovaným prostojům

Jeden z největších problémů ve výrobě je, když se stroj zastaví. K tomu může dojít působením několika faktorů, ale v každém případě to pro koncového uživatele znamená vysoké náklady. Vyvstává otázka, jak neplánovaným prostojům zabránit?

Náš software pro monitorování stavu stroje – Makino Health Maximizer (MHmax) – dokáže předvídat problémy dříve, než k nim dojde, takže můžete podniknout kroky, abyste zabránili neplánovaným prostojům. Pomocí 22 integrovaných snímačů shromažďujících data v nejkritičtějších bodech prediktivní software kontroluje stav vřetena, analyzuje data ovladače a vypočítává potřebu výstrah a varování. Budete vždy přesně vědět, jak vaše stroje pracují. Takže můžete jednat, nejen reagovat.
Předvídejte problémy a předcházejte neplánovaným prostojům

Nejen předpověď, ale i analýza!

Použitím historických dat použitých snímačů může uživatel analyzovat problémy, které se při výrobě vyskytly. Tím, že uživatel zná stav stroje v určitém okamžiku v čase, může korelovat data s kvalitou vyráběného dílu.

Výrobci mohou snadno diagnostikovat a nalézt původ problémů ve výrobě, přičemž všechny informace jsou dostupné na obrazovce Professional 6 nebo prostřednictvím webové aplikace.
Nejen předpověď, ale i analýza!