decorative wave

Zásady ochrany osobních údajů podle GDPR

Práva subjektů údajů

GDPR poskytuje osobám osm práv subjektů údajů, která byste měli ve svých zásadách ochrany osobních údajů uvést a vysvětlit:

  1. Právo být informováni: organizace musí jednotlivcům sdělit, jaké údaje jsou shromažďovány, jak jsou používány, jak dlouho budou uchovávány a zda budou sdíleny s třetími stranami.
  2. Právo na přístup: osoby mají právo požádat o kopii údajů, které o nich organizace má.
  3. Právo na opravu: osoby mají právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů.
  4. Právo být zapomenuti: za určitých okolností mohou osoby požádat o vymazání údajů, které o nich organizace má, ze záznamů.
  5. Právo na přenositelnost: osoby mohou požádat, aby organizace převedla veškeré údaje, které o nich má, jiné organizaci.
  6. Právo omezit zpracování: osoby mohou požádat, aby organizace omezila způsob, jakým používá osobní údaje.
  7. Právo na námitku: osoby mají právo napadnout určité druhy zpracování, jako je přímý marketing.
  8. Právo týkající se automatizovaného rozhodování včetně profilování: osoby mohou požádat o kontrolu automatizovaného zpracování, pokud se domnívají, že nebyla dodržena pravidla.

 
Práva subjektů údajů
Pro žádost týkající se ochrany vašich osobních údajů vyplňte následující formulář

Pole označená * jsou povinná